Ieşenii pot depune dosarele pentru ajutoarele de încălzire

calorifer-bani

Începând cu data de 1 octombrie 2021, Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială (DAS), primește solicitări pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a stimulentelor pentru energie în sezonul rece 2021 – 2022. Ambele ajutoare materiale sunt acordate în baza prevederilor Legii nr. 226 / 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, completată cu Hotărârea nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței lunar va fi acordat pentru sezonul rece noiembrie 2021 – martie 2022 și următoarele. Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului.

Termenul pentru depunere este data de 20 a fiecărei luni, la sediul DAS Iași, pentru a beneficia de ajutor pentru luna respectivă (de exemplu, până pe 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie). Pentru solicitările primite după aceasta dată se va pierde o lună de la plată (de exemplu, dacă se depune în perioada 21 – 30 noiembrie, dreptul se stabilește cu luna decembrie)

În perioada corespunzătoare sezonului rece, suplimentul pentru energie se va acorda pe baza cererii-declarație pe proprie răspundere și a actelor depuse în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Nu vor fi luate în calcul la stabilirea venitului total al familiei:

– sumele provenite din acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei;
– sumele provenite din acordarea alocaţiei de stat pentru copii;
– bugetul personal complementar și prestațiile sociale prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
– bursele şcolare, drepturile acordate pentru copii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, costurile aferente frecventării cursurilor școlare de către elevii din grupuri socio-economice dezavantajate ori din învățământul profesional;
– stimulentul educaţional;
– sprijinul financiar acordat elevilor beneficiari ai programului „Bani de liceu”;
– veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
– sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;
– sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere a unor bunuri care duc la excluderea acordării ajutorului social, ajutorul pentru încălzirea locuinței nu se acordă. Dacă însă bunul existent este dat în folosință unei alte persoane, în cerere se vor trece veniturile obținute ca urmare a valorificării acestor bunuri. Pentru persoanele care nu au venituri este necesară o adeverință de venituri eliberată de către Administrația Finanțelor Publice Locale, informează Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iaşi.