Idei pe contrasens | Grigore Vieru, Mihai Ursachi și un motor din Tecuci

Grigore Vieru, Mihai Ursachi și un motor din Tecuci