Iaşi | Taxele locale pot fi plătite și între Crăciun și Revelion

Sharing is caring!

Ieșenii pot plăti taxele și impozitele locale și între Crăciun și Anul Nou. Astfel, Serviciul public de încasare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local nu va lucra în zilele 24, 25, 26 și 31 decembrie 2018, respectiv pe 1 și 2 ianuarie 2019. În zilele de 27 și 28 decembrie 2018 obligațiile la bugetul local pot fi achitate între orele 8.30 – 18.30.ncepând cu ziua de 3 ianuarie 2019 toate impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului local inclusiv cele aferente anului 2019 se vor încasa în regim de program normal, respectiv zilnic între orele 8.30 – 16.30, cu excepţia zilelor de joi, când programul este 8.30 – 18.30.

Principalele impozite și taxe locale se achită în doua tranșe egale până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

Neplata până la scadență a impozitelor și taxelor locale atrage după sine majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență.

shares