„Iași – Smart Health City”, un proiect de digitalizare a sistemului medical

sistem medical digital

Conferința de lansare a proiectului IAȘI – SMART HEALTH CITY va avea loc în data de 12 iulie 2022, începând cu ora 11.00, în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași.

La eveniment vor participa reprezentanți ai administrației publice locale, instituții publice, spitale, mediul academic, organizații neguvernamentale și parteneri sociali din municipiul Iași, precum și ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Acest proiect este coordonat de către Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL) și își propune să crească capacitatea organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali din Municipiul Iași să se implice în formularea și dezvoltarea conceptului de smart health ca verticală a politicii locale de smart city.

Proiectul se implementează în colaborare cu Primăria Municipiului Iași, în baza unui Parteneriat pentru Dezvoltare Locală.

Dintre activitățile care vor fi derulate pe parcursul acestui proiect, menționăm:
• Constituirea Grupului de Lucru Consultativ în domeniul strategiei locale de sănătate, cu accent pe conceptul de Smart Health;
• Organizarea de sesiuni de lucru pentru dezvoltarea unui portofoliu de proiecte în domeniul Smart Health;
• Organizarea unor sesiuni de formare în domeniile smart health, patient empowerment și analiza politicilor publice locale;
• Cartografierea digitală a inițiativelor locale în domeniul smart health;
• Realizarea unei platforme de interacțiune cu cetățenii pentru monitorizarea și evaluarea independentă a politicilor și strategiilor la nivel local în domeniul sănătății;
• Organizarea unui hackathon pentru a genera și colecta inițiative de digitalizare a serviciilor medicale.

În urma implementării acestor activități, se dorește atingerea următoarelor rezultate:
• întărirea rolului ONG-urilor și a partenerilor sociali în a se implica în constituirea, revizuirea și monitorizarea politicilor locale în domeniul sănătății, cu accent pe domeniul smart health, cu ajutorul Parteneriatului Local pentru Dezvoltare;
• instruirea a 40 de reprezentanți din ONG-uri și parteneri sociali din municipiul Iași în 3 domenii: smart health, patient empowerment și rolul comunităților locale în construirea politicilor locale;
• dezvoltarea unui set de instrumente interactive de implicare a actorilor locali – instituții publice, parteneri sociali și ONG-uri, cetățeni – în domeniul smart health, incluzând o platformă interactivă, un catalog digital și un hackaton.

Proiectul Iași – Smart Health City se desfășoară în perioada 15 iunie 2022 – 14 august 2023 și este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 151401/ SIPOCA 981.

Valoarea proiectului este de 423.272,50 lei, din care finanțare nerambursabilă 414.807,05 lei.