Guvernul vrea sa revizuiasca definitia Zonei Metropolitane. 24 localitati propuse pentru municipiul Iasi

blocuri-Iasi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei a publicat în transparență decizională proiectul de lege privind zonele metropolitane. Prin această lege se intenționează reglementarea cadrului instituțional, a obiectivelor, competențelor și instrumentelor specifice politicii de dezvoltare metropolitană în România.

Legea revizuiește definiția zonei metropolitane din Codul Administrativ prin introducerea conceptului de teritoriu metropolitan. Delimitarea teritoriului metropolitan se va face diferențiat astfel:

a) pentru municipiul București – cel puțin teritoriul administrativ al județului Ilfov;

b) pentru municipiile reședință de județ – primele două coroane urbane;

c) pentru municipii, altele decât cele reședință de județ – prima coroană urbană.

Legea definește coroana 1 drept teritoriul cumulat al uat-urilor din imediata vecinătate a unui municipiu, cu care acesta are cel puțin un punct de hotar comun și coroana 2 drept teritoriul cumulat al uat-urilor din imediata vecinătate a primei coroane urbane, cu excepția municipiului reședință de județ, cu care aceasta are cel puțin un punct de hotar comun.

Participarea uat-urilor în cadrul zonelor metropolitane este voluntară. Zonele metropolitane deja constituite își pot menține delimitarea teritorială actuală. Pentru Județul Iași, zonele metropolitane propuse prin proiectul de act normativ sunt următoarele:

Municipiul Iași

1. Aroneanu; 2. Bârnova; 3. Ciurea; 4. Comarna; 5. Dobrovăț; 6. Golăiești; 7. Grajduri; 8. Holboca; 9. Horlești; 10. Lețcani; 11. Miroslava; 12. Mogoșești; 13. Movileni; 14. Popricani; 15. Rediu; 16. Românești; 17. Schitu Duca; 18. Tomești; 19. Țigănași; 20. Țuțora; 21. Ungheni; 22. Valea Lupului; 23. Victoria; 24. Voinești

Municipiul Pașcani

1. Hărmănești; 2. Lespezi; 3. Miroslovești; 4. Moțca; 5. Ruginoasa; 6. Stolniceni-Prăjescu; 7. Valea Seacă; 8. Vânători