Guvernul va aproba transferul unor bunuri din domeniul public al comunei Dorna Candrenilor catre Universitatea Cuza

universitatea-cuza-iasi

Guvernul va aproba astazi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, instituție care funcționează în coordonarea Ministerului Educației, a unui imobil, construcție și teren, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor.

Universitatea își propune preluarea imobilului în vederea extinderii bazei materiale prin crearea unui centru de formare pentru studenții Facultății de Geografie și Geologie din cadrul Universității și pentru realizarea activităților practice cuprinse în planurile de învățământ.

Bazinul Dornelor constituie una din zonele geografice naturale ale României prin prisma resurselor turistice pe care le oferă. Dezvoltarea turismului după 1990 a determinat câteva evoluții interesante în acest sector, înființându-se foarte multe unități de cazare care absorb forța de muncă din regiune.

Pregătirea profesională a acestei forțe de muncă nu este întotdeauna și cea adecvată pentru practicarea meseriilor din domeniul turismului. În acest context, Universitatea intenționează să înființeze un Centru Regional de Formare Profesională în Turism (CREATUR), în zona Dorna Candrenilor, având ca motivație tocmai aceste aspecte legate de necesitatea profesionalizării forței de muncă într-un domeniu care oferă numeroase perspective populației locale, dar și întregului bazin al Dornelor.

Nevoile sectoriale şi regionale de formare în turism, bazate atât pe necesitățile angajaților dinacest sector privind calificarea şi perfecționarea profesională, cât și pe dinamica pozitivă a înființării de locuri de muncă în acest domeniu, justifică existența unui asemenea centru.