Guvernul va acorda tichetele sociale si anul viitor

card sociale

Guvernul prelungește până la data de 31 decembrie 2023 măsura de acordare a tichetelor sociale de 250 lei, din 2 în 2 luni, pentru anumite categorii de persoane și familii vulnerabile, pentru alimente și mese calde. Prelungirea acestui sprijin a fost necesară pentru a evita riscul de excludere socială a categoriilor de persoane și familii beneficiare, pentru ca acestea să facă față creșterii prețurilor asociată contextului mondial actual.

Banii necesari vor fi asigurați prin suplimentarea bugetului alocat măsurii temporare ”Sprijin pentru România” cu suma de 3,181 mld. lei pentru anul 2023, cu sursă de finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și parțial din fonduri europene nerambursabile, respectiv din cadrul Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială și Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, în suma maximă de 1,804 mld. lei.

Prin prelungirea acestei măsuri, bugetul total aferent măsurii temporare ”Sprijin pentru România”, pentru 2022 și 2023, se stabilește la 6,281 mld. lei, cu sursă de finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și parțial din fonduri europene nerambursabile, respectiv din cadrul Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială și Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, în suma maximă de 3,143 mld. lei.

De asemenea, criteriile de încadrare în categoriile de beneficiari ai tichetelor sociale sunt actualizate pentru anul 2023 cu procentul de majorare a pensiilor de 12,5% și, în mod similar, prin majorarea pragului de venit cu 12,5%. Astfel, vor beneficia de acest sprijin pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, pentru tranșele aferente anului 2022, respectiv, venituri mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranșele din anul 2023. Aceleași praguri de venituri până la care se acordă tichetele sociale – de 1.500 lei pentru tranșele din 2022, respectiv 1.700 lei pentru tranșele din 2023 – au fost stabilite și în cazul persoanelor – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu.

În categoria beneficiarilor sunt incluse, de asemenea, familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere și familiile monoparentale ale căror venituri lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 de lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din anul 2023. De asemenea, dintre beneficiari fac parte și familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social în condițiile Legii nr. 416/2021 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru beneficiarii nou introduși de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale cu ocazia actualizării listelor de beneficiari din anul 2023, respectiv pentru tranșa din luna decembrie 2023, și pentru care vor fi eliberate noi suporturi electronice, distribuirea și alimentarea suporturilor electronice nou emise pot fi efectuate până la 31 martie 2024.