Guvernul României dă peste cap toate planurile de afaceri ale transportatorilor români, anunță F.O.R.T.

transportatori

Guvernul pregătește lovitura fatală pentru prestatorii de servicii de transport ce desfășoară activități intracomunitare și internaționale, prin modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind „Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri fiscale.”

Iată prevederile de la pct. 36: „La articolul 76, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (41) și (42), cu următorul cuprins: „(41) Următoarele venituri cumulate lunar nu reprezintă venit impozabil în înțelesul impozitului pe venit, în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat:

a) prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;”

Aceasta modificare, propusa in proiectul de Ordonanță, vine la câteva luni după ce transportatorii de mărfuri, după doi ani de așteptări și abuzuri, vedeau “luminița de la capătul tunelului”, odată cu apariția prevederilor “ Legii 72/2022 – amnistia diurnelor recalificate fiscal și modificarea regimului acestora”

“Minunea” și “lumina” au durat 3 luni și iată că, în contradicție cu interesele economice ale României și contrar tuturor mișcărilor legislative privind diurna făcute de țările vecine, pentru menținerea competitivității transportatorilor, Guvernul României dă peste cap toate planurile de afaceri ale transportatorilor români, pe care cu această măsură, îi scoate total din Europa.

Toate acestea se întâmplă însă, in contextul exploziei tarifelor la motorină, piese de schimb, material rulant, asigurări RCA precum și a blocajelor din frontieră, problemelor legate de corupție si celor generate de cea mai proastă infrastructură din Europa.

Este cât se poate de clar acum că, România este presată de UE să distrugă INTEGRAL capitalul autohton din domeniile cheie care încă mai aduc bani la bugetul de stat. Pentru ca transportatorul român să aplice o astfel de prevedere trebuie ca salariul de bază sa ajungă la cel puțin 10000 ron net/lunar iar pentru un
astfel de venit acordat șoferilor, compania de transport ar trebui sa practice tarife de transport cu mult mai mari fata de cele din prezent.

Nu există nici o țară în aceasta lume, a cărei legislație fiscală să se schimbe la 180 de grade în câteva luni iar noi, cei din Federația Operatorilor Romani de Transport -F.O.R.T. ne arătăm public indignarea totală față de noile prevederi propuse in acest proiect de Ordonanța, prevederi ce nu au fost discutate sub nici
o forma cu reprezentanții mediului de afaceri din domeniu.

Urmează ca în perioada următoare, F.O.R.T., împreună cu reprezentanții celorlalte sectoare economice afectate atât de contextul actual cât și de propunerile “negre” din ordonanță, să comunice public ce urmează să întreprindă în raport cu acțiunea Guvernului.