Guvernul nu este de acord cu creșterea alocatiei de hrana pentru pacientii din spitale

foto_masa calda

Guvernul nu este de acord cu un proiect de lege initiat de 3 parlamentari PSD de creștere a alocației de hrana pentru pacientii din spitale.

Potrivit proiectului de act normativ, cuantumul alocației de hrană nu poate fi mai mic de 40 lei/zi/persoană pe parcursul spitalizării, iar pentru anul 2021 suma va fi asigurată din fonduri guvernamentale şi va fi alocată direct spitalelor din subordine.

Totodată, aceasta ar putea fi suplimentată prin hotărâre a autorităţii publice locale din subordinea căruia se află unitatea spitalicească, cu fonduri din bugetele proprii şi cu fonduri guvernamentale.

De asemenea, prin această inițiativă se propune ca pacientul să beneficieze de alocația de hrană pe parcursul spitalizării, de la data internării efective, cu mențiunea că aceasta urmează a fi actualizată anual cu rata inflaţiei.

Este de menţionat că fondurile aprobate prin legile bugetare anuale pentru serviciile medicale spitaliceşti se repartizează caselor de asigurări de sănătate pe total indicator – Spitale generale – contractarea sumelor cu unităţile sanitare realizându-se conform indicatorilor prevăzuți de actele normative specifice în vigoare.

Executivul menționează ca la elaborarea proiectului de buget pentru anul 2021 şi a estimărilor pentru anii 2022-2024 s-au avut în vedere prevederile actelor normative specifice în vigoare la acea dată.

Potrivit situației operative transmisă lunar de unitățile sanitare cu paturi aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate cu privire la execuţia sumelor alocate din bugetul FNUASS, evoluția plăţilor în perioada 2018 – 2020 la indicatorul 20.03.01 – Hrana pentru oameni – este următoarea:

  • 249.248 mii lei în anul 2018;
  • 258.823 mii lei în anul 2019;
  • 203.825 mii lei în anul 2020.

De asemenea, aplicarea prevederilor inițiativei legislative conduce la impact suplimentar asupra bugetului general consolidat, prin majorarea cheltuielilor bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a celor cuprinse în bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru plata indemnizațiilor de hrană de care beneficiază persoanele infectate cu HIV sau
bolnave de SIDA și TBC, pe perioada de tratament ambulatoriu, indemnizații calculate în funcție de alocația de hrană din unitățile sanitare.