Guvernul investeste in drone si autolaboratoare pentru masurarea calitatii aerului

drone

Guvernul a aprobat HG-ul care prevede dotarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a Gărzii Naționale de Mediu cu drone și autolaboratoare pentru măsurarea calității aerului.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea sistemului național de evaluare și monitorizare a calității aerului și implică extinderea și modernizarea infrastructurii de monitorizare a calității aerului din administrația instituțiilor aflate în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Scopul proiectului este creșterea acurateței informațiilor specifice și a capacității de răspuns la episoadele de poluare, în vederea îmbunătățirii condițiilor de mediu din zona urbană și promovarea măsurilor de reducere a poluării aerului.În cadrul acestui proiect se vor achiziționa: 21 de sisteme integrate mobile de monitorizare a calităţii aerului, 46 de sisteme aeropurtate dotate cu senzori şi echipamente specifice activăţilor de inspecţie şi control, precum și o platformă online pentru managementul sistemelor aeropurtate.

Astfel, se are în vedere dotarea Agențiilor pentru Protecția Mediului (APM) din subordinea ANPM cu 21 de stații mobile (autolaboratoare) și a Gărzii Naționale de Mediu cu 46 de sisteme aeropurtate, echipate conform specificațiilor impuse prin directivele europene de monitorizare a calității aerului. Datele colectate de aceste sisteme vor putea completa, ulterior implementării prezentului proiect, bazele de date deja existente pentru calitatea aerului.

Cele 21 de stații mobile de monitorizarea a calității aerului vor intra în directa utilizare a ANPM/APM, acestea fiind echipate conform legislației în vigoare (compușii monitorizați fiind gaze SO2, NOx, NO2, COV, particule în suspensie (PM2.5, PM10), la care se adaugă H2S și NH3). Astfel, este îmbunatățită acoperirea națională a sistemului integrat mobil pentru monitorizarea calitații aerului (SIMMCA) și este vizată creșterea capacității de răspuns a autorității, în eventualitatea unor evenimente de poluare/solicitări ale cetățenilor.

Cele 46 sisteme UAV vor fi echipate cu:

– 45 module de senzori pentru monitorizarea calitații aerului;

– 45 module de senzori pentru monitorizarea gazului de depozit provenit de la deșeurile menajere;

– 15 module de senzori pentru monitorizarea incineratoarelor de deșeuri;

– 5 module de senzori pentru monitorizarea compușilor rezultați din industria prelucrării lemnului;

– 2 module de senzori pentru monitorizarea următorilor compuși: metil mercaptan, HCN, HCl, CS2, Cl2. Fiecare sistem UAV va fi dotat cu camera de termoviziune, câte un modul de senzori pentru monitorizarea calitații aerului și modul de senzori pentru monitorizarea gazului de depozit al deșeurilor menajere.

Celelalte module de senzori vor fi distribuite uniform la nivel național, pentru cele 8 regiuni.Prin aplicația mobilă dezvoltată în proiect, publicul larg va fi alertat în privința posibilelor episoade de poluare și va avea posibilitatea să semnaleze evenimente cu potențial ridicat de amenințare a siguranței de mediu.