Guvernul incepe exproprierile pentru amenajarea raului Jijia in judetele Botosani si Iasi

raul-jijia-1024x768

Executivul va aproba astazi amplasamentul și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor
imobilelor proprietate privată care constituie coridorul lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași”.

Lucrările sunt amplasate pe cursul râului Jijia și afluenții acestuia, începând din zona amonte de orașul Dorohoi până la localitatea Țigănași. Din punct de vedere administrativ lucrările se desfașoară în județele Botoșani și Iași.

Scopul investiției este de a scoate de sub efectul inundațiilor terenurile din albia majoră a râului Jijia și de a introduce în circuitul agricol importante suprafețe de teren. Prin realizarea acumulărilor complexe Ezer, Sulița-Drăcșani și Ibăneasa, pe lângă rolul de atenuare a viiturilor, se vor asigura și debitele necesare pentru folosințele consumatoare din zonă.

Prin punerea în funcțiune a investiției se vor scoate de sub efectul inundațiilor 12.370 ha terenuri agricole, 38 de localități, 11 km drumuri nationale și judetene, 35 km drumuri comunale. În cele 3 acumulări se va acumula un volum total de 41,65 milioane mc.

Pentru execuția acumularii Ibăneasa din județul Botoșani, Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, în perioada 1998- 1999, a achiziționat o suprafață de 16,4 ha teren. Aceasta se va realiza pe râul Ibăneasa, între localitățile Vorniceni și Săveni și are rol principal de atenuare a viiturilor (secundar poate furniza apa pentru irigarea a cca. 500 ha de teren). Volumul total al acumulării este de 7,7 mil mc. Lucrarea la obiectul de investiții este în curs de execuție, având ca rest de realizat un procent de 40%, constând din construcții la descărcătorul de ape mari, protecție taluz corp baraj, pasarelă de acces la turnul de manevră, supraînalțarea DJ 292 și execuția cantonului de exploatare (casa barajistului).

În urma intabulării terenurilor necesare realizării obiectivului de investiții din anul 2018, s-a constatat existența unei suprafețe totale de 22.319 mp, din care 11.949 mp de la persoane fizice și 10.370 mp teren proprietate privată a comunei Vorniceni, care nu a fost cuprinsă în planul parcelar. Astfel, este necesara
declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată aferente coridorul de expropriere. Suprafeţele de teren necesare pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții și pentru care este necesară declanșarea procedurilor de expropriere însumeaza în total 22.319 mp.

Suma necesară despăgubirilor pentru exproprierea imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național este de 21.720 lei, aferentă unui număr de 5 imobile.