Guvernul a aprobat strategia naţionala privind educația pentru mediu şi schimbări climatice 2023-2030

padure

Strategia națională privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023-2030 stabilește o serie de acțiuni pentru creșterea gradului de educație și conștientizare, în rândul copiilor și tinerilor, privind protecția mediului și schimbările climatice.

Strategia include obiective și măsuri care vor fi implementate progresiv în următorii ani, cu un orizont de implementare până în 2030.

Obiectivele și măsurile prevăzute de strategie vizează mai multe paliere, respectiv educație formală și non-formală, resursă umană, inclusiv formarea cadrelor didactice, investiții, resurse deschise, parteneriate etc, în cadrul a patru direcții de acțiune:

• implementarea unui Program național educațional pentru mediu și climă;

• identificarea, promovarea și facilitarea unor soluții pentru crearea și utilizarea de resurse educaționale;

• crearea, dezvoltarea și sprijinirea reabilitării de infrastructură pentru școli sustenabile;

• formarea resursei umane implicate în educația privind mediul și schimbările climatice în vederea promovării unei culturi a sustenabilității la nivelul instituțiilor de învățământ.

În acest context, unitățile de învățământ devin parteneri strategici în construirea unui viitor sustenabil. Prin urmare, elevii și cadrele didactice vor beneficia de tot sprijinul pentru a înțelege gravitatea crizei climatice și de mediu, pentru a conștientiza cauzele și efectele acestora, dar și modurile de a îmbunătăți răspunsul societății în fața acestor provocări.

Implementarea unui Program educațional pentru climă și mediu constituie un obiectiv cheie care va fi atins prin introducerea în curriculum național a unei săptămâni suplimentare privind mediul și schimbările climatice, denumită Săptămâna Verde precum și prin introducerea în oferta națională de curriculum la decizia școlii a unor discipline dedicate educației privind adaptarea la schimbările climatice și protecția mediului.

Unul dintre obiectivele Strategiei este crearea unui ecosistem digital pentru educație, care sa cuprindă diverse aplicații și platforme, și să ofere opțiuni variate de activități extracurriculare și extrașcolare, care să fie dezvoltate cu ajutorul cadrelor didactice, ale ONG-urilor de mediu, precum și ale altor instituții relevante din domeniu.