Guvernul a aprobat o schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

Guvernul a adoptat în ședința de ieri procedura de gestionare şi verificare a proiectelor preluate, de încheiere a acordurilor de finanţare şi de efectuare a plăţilor aferente schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice de către Oficiul de Film și Investiții Culturale, și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice.

Acest act normativ reprezintă ultimul pas necesar pentru finalizarea procedurii care va permite achitarea datoriilor statului față de producătorii care au aplicat cu succes la schema de sprijin pentru producția de opere audiovizuale în anii anteriori, stimulând totodată investițiile în acest domeniu, în perioada următoare.

„Programul de sprijin pentru industria cinematografică instituit în 2018 s-a derulat pe parcursul a trei ani, atrăgând un număr total de 138 de proiecte, dintre care au fost aprobate 86 de proiecte în valoare totală de 101 mil EUR, fără ca furnizorul să elaboreze o procedură pentru decontarea acestor proiecte. De fapt, până astăzi, România era singura țară din Uniunea Europeană care nu derulează un program de atragere a investițiilor în domeniul producției de opere audiovizuale, deși numeroșilor producători din statele europene și din Statele Unite ale Americii și-au exprimat intenția de a produce în România, în anul 2024, filme și seriale având bugete totale de peste 200 milioane euro. Prin actul normativ adoptat astăzi, răspundem așteptărilor legitime ale industriei cinematografice, din două puncte de vedere: în primul rând, prin onorarea obligațiilor asumate de stat și neachitate timp de aproape patru ani și stimularea producțiilor audiovizuale, adică a investițiilor realizate pe teritoriul României”, a transmis ministrul Raluca Turcan.

Maximum 45% din cheltuielile pentru producţia de opere audiovizuale, efectuate pe teritoriul României, susținute de stat

Ajutorul de stat acordat în baza schemei constă în:

  • decontări financiare nerambursabile în cuantum de 35% din totalul cheltuielilor eligibile realizate pe teritoriul României cu achiziţia, închirierea, fabricarea de bunuri şi/sau servicii ocazionate de producţia unei opere audiovizuale eligibile, precum şi cu onorariile, salariile şi alte plăţi către persoane fizice aferente implementării proiectului în România;
  • decontări financiare nerambursabile în cuantum de 10% peste suma prevăzută anterior, cu condiţia ca producţia audiovizuală să promoveze o zonă geografică, un oraş sau România, destinaţiile şi obiectivele turistice româneşti din zona geografică sau oraşul promovat ori limba, tradiţiile şi obiceiurile româneşti în cadrul aceleiaşi producţii audiovizuale, iar desfăşurarea subiectului să fie explicită vizual.

Bugetul anual maxim al schemei este de 233 milioane lei, reprezentând echivalentul a aproximativ 46,86 milioane euro, iar valoarea maximă a ajutorului de stat nu poate depăşi 10 milioane euro pentru fiecare proiect finanţat.  Numărul total estimat de beneficiari ai schemei este de 150 de producători.

Sesiunea de anul viitor va asigura o alocare mai eficientă a fondurilor și maximizarea gradului de atragere a investițiilor

Programul de sprijin derulat în sesiunile 2018, 2019 și 2020 a atras un număr total de 138 de proiecte, dintre care au fost aprobate 86 de proiecte, în valoare totală de 505 mil. lei (101 mil EUR).  

Până în acest moment, Ministerul Culturii a preluat de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului:

  • 31 de cereri de plată, în valoare totală de aproximativ  138 mil. lei (35,5 milioane EUR);
  • 12 proiecte deja aprobate pentru finanțare, care așteaptă semnarea acordurilor de finanțare, în valoare totală de aproximativ 124 mil. lei. (25 mil. EUR) și
  • 24 de proiecte rămase în analiză, în valoare totală de aproximativ 125 mil. lei (25 mil. EUR) .

Dintre acestea, 26 fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor, 5 dintre acestea având sentințe definitive și 11 aflate în etapa recursului, în valoare totală de aproximativ 150 mil. lei (30 mil. EUR).

Ca urmare a neachitării ajutorului de stat la momentul la care era datorat, s-au calculat dobânzi penalizatoare, calculate începând cu anul 2022, în valoare totală de 2 milioane de lei.

Până la finalul anului, Ministerul Culturii, prin Oficiul de Film și Investiții Culturale va achita sumele datorate în baza a 2 dintre cele 5 sentințe definitive, în total 5,5 mil. lei, inclusiv dobânzi penalizatoare și va continua discuțiile aflate într-un stadiu avansat în ceea ce privește digitizarea întregului proces de comunicare cu beneficiarii și depunerea de documente.

Săptămâna viitoare vor fi desemnați, prin ordin de ministru, experții care vor face parte din Comisia de Film în România și, începând din luna ianuarie, aceștia vor relua analiza celor 31 de cereri de plată, în valoare totală de aproximativ 35,5 milioane EUR, precum și a celor  24 de cereri de finanțare rămase în analiză, în valoare totală de aproximativ 25 mil. EUR. În paralel, Oficiul de Film și Investiții Culturale va aduce la îndeplinire dispozițiile hotărârilor judecătorești definitive pronunțate până acum.

La începutul anului 2024, vor fi demarate consultări cu experții și industria de film, în vederea reformării procedurii de selecție a proiectelor, astfel încât sesiunea ce va fi deschisă anul următor să asigure o alocare mai eficientă a fondurilor și maximizarea gradului de atragere a investițiilor în România.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *