Gradul de conectare a populației din judeţul Iaşi la rețeua de apă potabilă și canalizare va crește la 84%

conectare

Investițiile realizate de ApaVital vor crește gradul de conectare a populației din judeţul Iaşi la rețeua de apă potabilă și canalizare.

Prin „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020”, în valoare de 427.914.258 EUR (fără TVA), se vor construi și reabilita sute de kilometri de rețea și vor fi realizate sute de stații de pompare.

Prin intermediul proiectului, gradul de conectare a populației la rețeaua de alimentare cu apă va creşte de la 78% la 84%.

Din punct de vedere al proiectelor cofinanţate din fonduri europene, 2021 a fost pentru echipa APAVITAL S.A. Iaşi un alt an plin de activităţi ce au constat în pregătirea documentaţiilor tehnice şi în lansarea licitaţiilor pentru lucrările de construcţie a noilor obiective ce se vor realiza prin „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020”, proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare. Acesta este cel de-al patrulea proiect major finanțat din fonduri europene și promovat de Operatorul Regional APAVITAL S.A. Iași, pentru modernizarea și extinderea sistemelor publice de alimentare cu apă și a celor de colectare și tratare a apelor uzate, din aria sa de operare. Valoarea proiectului se ridică la 427.914.258 EUR (fără TVA) şi este finanţată 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local. Cofinanțarea de 6% este asigurată prin credit BERD de către APAVITAL S.A. Iaşi.

Investiţiile prevăd, pentru sistemul de apă potabilă, construcţia a 312 km și reabilitarea a 28 de km de rețea, înfiinţarea a 256 km de rețea de aducțiune şi modernizarea altor 38 de km, construirea a 50 de staţii de pompare, a 43 de rezervoare de înmagazinare şi a 23 de staţii de clorinare. Pentru a moderniza şi a extinde sistemul de apă uzată se vor construi 536 km şi se vor reabilita 13 km de rețea de canalizare. De asemenea, investiţiile prevăd construcţia a 230 de km de conducte de refulare apă menajeră, a 362 stații de pompare a apei uzate pe lângă înfiinţarea a 4 stații noi de epurare a apelor menajere şi modernizarea unei astfel de staţii. Toate aceste investiţii ne vor permite să creştem gradul de conectare a populației din judeţul Iaşi la rețeaua de canalizare, precum şi nivelul de colectare şi epurare a apelor uzate de la 65% la 77%.

Prin intermediul proiectului, gradul de conectare a populației la rețeaua de alimentare cu apă va creşte de la 78% la 84%. Programul de investiții are la bază Master Planul aprobat de Consiliul Judeţean Iaşi în anul 2015, în cadrul căruia au fost identificate 54 aglomerări urbane, având între 2.000 şi 10.000 locuitori echivalenţi, care trebuie conformate din punct de vedere al prevederilor Directivelor Europene privind alimentarea cu apă și colectarea și tratarea apelor uzate. Datorită restricțiilor bugetare, în cadrul acestui proiect au fost incluse 29 aglomerări urbane (având în componenţă 113 localități, arondate la 41 UAT-uri).

Proiectul aprobat promovează măsuri corecte de adaptabilitate la schimbările climatice prin construirea unei infrastructuri durabile. Aşadar, nivelul de confort al populaţiei din judeţul nostru va creşte, pentru că, în aria acoperită de proiect, oamenii vor avea acces la canalizare şi apă din sursă sigură. Cu ajutorul fondurilor europene, comunităţile, mai ales din zona rurală, vor beneficia de infrastructură nouă de apă şi canal, situaţie care contribuie la dezvoltarea economică a judeţului nostru”, a declarat dl. Mihail Doruș, Director General APAVITAL SA Iași.

Ne aflăm în prezent în etapa I a implementării proiectului, etapă în care s-a pregătit aplicația de finanțare ce a dus la semnarea Contractului de Finanţare şi în cadrul căreia se elaborează documentațiile de atribuire pentru licitaţiile lucrărilor de construcţie, dar şi proiectele tehnice împreună cu detaliile de execuție.

Datorită muncii angajaților din Unitatea de Implementare a Proiectului POIM şi a membrilor echipei Consultantului, Eptisa Romania, am lansat prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P) procedurile de achiziție publică de tip licitație deschisă pentru cele 4 contracte de furnizare de echipamente: IS-CF1 prin care se vor procura utilajele necesare reţelelor de canalizare, IS-CF2 pentru achiziţionarea autoutilitarelor operaţionale, IS-CF-3 pentru utilajele operaţionale şi IS-CF 4 prin intermediul căruia se vor furniza echipamente de laborator pentru tratarea apei brute şi potabile.

De asemenea, s-au lansat licitaţiile pentru 7 dintre cele 14 Contracte de lucrări după cum urmează: CL-02 „Extinderea sistemului de apă şi canalizare în Zona Metropolitană a Municipiului Iaşi – zona Sud”, CL-03 „Extinderea sistemului de apă şi canalizare în jud. Iaşi – Axa 1: Iaşi – Popricani”, CL-06 „Extinderea sistemului de apă şi canalizare în jud. Iaşi – Axa 4: Brăești – Sinești – Popești”, CL-07 „Extinderea sistemului de apă și canalizare în jud. Iași – Axa 5: Răchițeni – A.I. Cuza – Heleșteni – Ruginoasa – Costești”, CL-10 „Extinderea sistemului de apă și canalizare în jud. Iași – Axa 8: Voinești – Gârbești” şi CL-11 -„Extinderea sistemului de apă şi canalizare în jud. Iaşi – Axa 9: Podu Iloaiei – Tg. Frumos” şi CL-12 „Extinderea sistemului de apă şi canalizare în jud. Iaşi – Axa 10: Paşcani”.

Dintre acestea, anul trecut au fost semnate contractul IS-CF 4 de furnizare echipamente laborator tratare apa brută şi potabilă, Lotul 3 al contractului IS-CF 3 şi Lotul 1 al contractului de lucrări CL-10 ,,Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – Axa 8: Voinești – Gârbești”.

În primul semestru al acestui an, echipa va lucra pentru a derula procedurile de achiziție publică pentru restul de contracte de proiectare şi/sau execuţie lucrări. Totodată, în urma semnării primului contract de lucrări, Consultantul va demara activităţile specifice de supervizare a acestora.