Grădiniţa cu Program Normal nr. 13 va fi reabilitată

Grădiniţa cu Program Normal nr. 13

Consilierii locali au votat în ședința de ieri și o hotărâre care privește aprobarea Documentaţiei Proiect Tehnic și Detalii de Execuţie, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul „Reabilitare Grădiniţa cu Program Normal nr. 13” de la intersecția străzilor Arcu și Gavriil Musicescu.

Valoarea totală a acestei investiții este de 5.078.933,99 lei, inclusiv TVA.

Durata prognozată pentru realizarea investiţiei este de 36 luni, din care durata de execuţie a lucrărilor este de 24 luni.

Prin intermediul lucrărilor preconizate se vor reface zonele fisurate sau crăpate ale zidăriei și se vor realiza elemente din beton armat. Cornişele se vor reface din zidărie de cărămidă dispuse pe o structură metalică, se va realiza cămășuirea coşurilor de fum din zidărie, se vor realiza reparaţii locale la nivelul planșeului de lemn. La nivelul podului se vor realiza centuri, se vor verifica toate elementele din lemn de peste parter, se vor verifica toate elementele din lemn din componența şarpantei, fiind prevăzute soluţii de consolidare locală sau eventual înlocuire completă.