Garda Forestieră Suceava funcționează cu jumătate din personalul silvic necesar

garda forestiera

Activitatea Gărzii Forestiere Suceava este afectată de lipsa de personal cu atribuții în domeniul silvic, mai ales că județul Suceava deține suprafețe mari de pădure.

Așa arată datele centralizate la nivelul instituției menționate.

Comisarul șef al Gărzii Forestiere Suceava, Mihai Gășpărel, spune că se constată diminuarea personalului de specialitate la nivelul Gărzii Forestiere Suceava, în ultimii ani.

Astfel, în anul 2021 și-au încetat raportul de serviciu un număr de patru funcționari publici, iar în anul 2022 alți 4 funcționari publici cu atribuții în domeniul silvic.

Din această cauză, printre nerealizările de anul trecut ale Gărzii Forestiere Suceava, se numără și neasigurarea serviciilor silvice pentru toate suprafețele de fond forestier privat pentru care nu pot fi identificați proprietarii și pentru care nu s-a realizat dezbaterea succesorală.

De asemenea, alte nerealizări sunt: neefectuarea de verificări la toți operatorii economici furnizori de biomasă conform propunerilor de la avizare și nerealizarea controalelor tematice conform atribuțiilor stabilite de actele normative în vigoare sau nerealizarea controalelor fondurilor cinegetice conform atribuțiilor stabilite de actele normative în vigoare.