Galati | DSP-ul a ajuns la limită și caută cu disperare să angajeze medici

Medic

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi angajează pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, după cum urmează:

– La Compartimentul de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile: 2 posturi medic specialist în specialitatea epidemiologie; 8 posturi asistent medical debutant cu studii PL/S în specialitatea igienă/medicină generală.

– La Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologie: 4 posturi de asistent medical cu studii PL/S în specialitatea laborator/medicină generală.

Condiții specifice

– Condiţiile specifice pentru posturile de medici specialişti sunt următoarele: studii universitate de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă-diplomă de licenţă în sănătate cu specializare în medicină; să fie confirmaţi prin Ordin M.S. în specialitatea epidemiologie.

– Condiţiile specifice pentru posturile de asistenţi medicali cu şcoală postliceală sanitară sunt următoarele: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997, în specialitatea asistent medical igienă/medicină generală/laborator.

– Condiţiile specifice pentru posturile de asistenţi medicali cu studii superioare de lungă durată sunt următoarele: diplomă de licenţă în domeniul sănătate, specializarea medicină generală/igienă.

Înscriere

Documentele necesare pentru înscriere în vederea ocupării fără concurs a posturilor vacante se vor transmite prin poşta electronică pe adresa de e-mail runos@dsp-galati.ro, în format pdf, într-un singur mesaj, iar la subiectul mesajului se va scrie „dosar concurs post … şi numele persoanei“, până la data de 23.10.2020, ora 16.00.

Rezultatele selecţiei se vor afişa pe pagina de internet a instituţiei -» www.dsp-galati.ro «- în data de 26.10.2020, ora 16.00 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admişi mai mulţi candidaţi pe post la selecţia dosarelor.