Formarea europeană a viitorilor învățători și educatori ai Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” Iași

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” este acreditat în Programul Erasmus în două domenii: formare profesională şi educaţie şcolară.

În anul şcolar în curs, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” implementează 48 de mobilităţi de formare profesională pentru elevii de la profilul pedagogic, specializarea învăţător-educator şi 8 mobilităţi ale profesorilor implicaţi în formarea profesională a elevilor. Cele 48 de mobilităţi sunt repartizate în fluxuri a câte 16 elevi, fiecare flux de formare având o durată de 3 săptămâni.

Cele două obiective ale acestui proiect, care se regăsesc şi în Planul Erasmus al Colegiului Pedagogic, vizează dezvoltarea competențelor transversale ale stagiarilor pentru educația pentru dezvoltare durabilă şi o societate sustenabilă, precum şi dezvoltarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi ale competenţelor de comunicare interculturală, în context profesional, ale viitorilor învăţători şi educatori.

Mobilităţile din primul flux sunt în plină desfăşurare în şcolile primare din Nice, Franţa.Elevii au fost primiţi la Rectoratul Academiei din Nice și apoi de către Inspectorul Școlar General, vizita fiind urmată de o prezentare a sistemului de învăţământ francez.

Elevii participanți au fost repartizaţi în cinci şcoli primare, programul de stagiu desfâşurându-se între orele 9-16, 30.

„Programul Erasmus +  în domeniul VET este o oportunitate extraordinară oferită tinerilor aflaţi în formare iniţială, vizând nu numai dezvoltarea profesională, care, desigur, este principalul obiectiv, ci şi dezvoltarea individuală din perspectivă lingvistică şi interculturală. Aceste mobilităţi formează viitorul cetăţean european, elevii îşi dezvoltă gândirea critică, analitică, se deschid către valorile europene”,  afirmă prof. Irina Cosovanu, coordonatoarea proiectului.

Următorul flux se va desfăşura tot în Nice, Franţa, urmând ca cel de-al treilea să fie implementat în Malaga, Spania.

În ceea ce priveşte mobilităţile celor 8 profesori VET,  acestea se vor desfăşura la Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPE) Niort, Franţa şi vor consta din stagii de observare, atât în Institut, cât şi în şcolile de aplicaţie ale acestuia. INSPE este un vechi partener şi colaborator al Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” Iași, cele două instituţii având o colaborare fructuoasă în cadrul mai multor proiecte vizând formarea viitorilor învăţători şi educatori.

Intră în legătură cu echipa TeleM Iași!