Fondurile alocate de stat pentru Programul Iluminat Public s-au epuizat in 7 minute

iluminat public

Ieri a fost lansată sesiunea de înscriere a solicitanților unități administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu în cadrul Programului Iluminat Public. În 7 minute de la lansare, fondurile alocate au fost rezervate integral.

Finanţarea se acordă în funcţie de categoria unităţii administrativ-teritoriale, după cum urmează:

💡pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori – maximum 1.000.000 lei;

💡 pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 de locuitori – maximum 2.000.000 lei;

💡 pentru oraşe – maximum 3.000.000 lei;

💡 pentru municipii de rang 0 – municipiul Bucureşti – maximum 50.000.000 lei;

💡 pentru municipii de rang I – maximum 6.000.000 lei;

💡 pentru municipii de rang II – maximum 5.000.000 lei.

Finanțarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți.

„Imediat după deschiderea înscrierilor în aplicația informatică dedicată Programului Iluminat Public 2022, fondurile alocate au fost solicitate integral de un număr de 469 de UAT-uri. Acest lucru ne demonstrează că există un interes deosebit la nivel național pentru accesarea proiectelor care vizează eficientizarea consumului de energie. În acest sens, voi face toate demersurile necesare, astfel încât la rectificarea bugetară din perioada imediat următoare, bugetul programului să fie suplimentat cu încă 500 de milioane de lei, pentru organizarea unei noi sesiuni la sfârșitul lunii septembrie”, a precizat preşedintele AFM, Laurențiu-Adrian Neculaescu.