Finantare nerambursabila pentru iluminatul public comuna Miroslava

iluminat public

Comuna Miroslava implementeaza un proiect de modernizare a sistemului de iluminat public prin inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat LED si instalarea unor sisteme de telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul intregului obiectiv de investitie“.

Proiectul este finanțat printr-un contract de finanțare nerambursabilă, încheiat între Administrația Fondului pentru Mediu în calitate de Finanțator și Comuna Miroslava, în calitate de beneficiar prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public. Finanțarea nerambursabilă este de peste 975 000 lei, reprezentând 86,75% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru realizarea proiectului.

Dan Niță – primar Miroslava:Valoarea proiectului este de 1,3 milioane de euro. De fapt, ce se va întâmpla, vor fi schimbate toate punctele de aprindere din comună, 37 de puncte de aprindere și vor fi puse în funcțiune alte puncte de aprindere care se aprind automat, cu reglaj prin telefonie. Tot în proiectul acest intră și mici extinderi de rețele de iluminat public în comună și tot acum avem și iluminatul public din cele 2 parcuri industriale, dar nu intră în valoarea proiectului”.

Investiția de bază a proiectului reprezintă achizitionarea și instalarea unui numar de 354 de corpuri de iluminat cu LED, precum și achizitionarea și instalarea sistemului de dimare/ telegestiune. Se vor înlocui corpurile de iluminat în satele Brătuleni, Proselnici, Ciurbești, Valea Adâncă, Miroslava, Valea Ursului și Horpaz. Valoarea totală a proiectului este de 1,16 milioane lei, inclusiv TVA, din care contribuția proprie a Beneficiarului este de 185.997 lei, inclusiv TVA.