Finanțare de peste 25 milioane de euro pentru extinderea sistemului de apă și canalizare în comunele Răchiteni, A.I. Cuza, Heleșteni, Ruginoasa și Costești

canalizare

Apavital SA Iasi a scos la licitație un constract în valoare de aproape 125 milioane de lei pentru proiectul „Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – axa 5 – Răchiteni– Alexandru Ioan Cuza–Heleșteni–Ruginoasa-Costești”. Investiția se va realiza cu fondur europene.

Activitatile din cadrul Contractului de lucrari sunt grupate pe 3 loturi astfel:

  • LOT 1: OBIECT 1 – CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA POTABILA SCHEIA-A.I.CUZA-OBOROCENI-HELESTENI-REDIU-VASCANI OBIECT 2 – GOSPODARIA DE APA OBIECT 3 – INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE A.I. CUZA SI SCHEIA (UAT A.I. CUZA) OBIECT 4 – INFIINTARE RETEA DE ALIMENTATARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE HELESTENI, HARMANEASA SI OBOROCENI (UAT HELESTENI) OBIECT 5 – COLECTOR/CONDUCTA REFULARE HELESTENI – SEAU A.I. CUZA (CONSILIUL JUDETEAN)
  • LOT 2: OBIECT 6 – INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA VASCANI (UAT RUGINOASA) OBIECT 7 – INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE COSTESTI SI GIURGESTI (UAT COSTESTI) OBIECT 8 – COLECTOR/CONDUCTA REFULARE GIURGESTI-COSTESTI-DADESTI (CONSILUL JUDETEAN)
  • LOT 3: Statia de epurare noua A.I.Cuza va fi prevazuta cu treapta mecanica (gratar rar, statie de pompare si bazin de omogenizare, unitate compacta de pretratare), treapta biologica modulara(containerizata), treapta de dozare reactiv pentru eliminarea chimica a fosforului, treapta de namol (deshidratare a namolului si depozit intermediar de namol deshidratat), Statia de epurare A.I.Cuza va epura apele uzate provenite din clusterul A.I.Cuza, care este format din aglomerarile A.I.Cuza (Scheia si A.I. Cuza) si Helesteni (localitatile Helesteni, Harmaneasa si Oboroceni). Emisarul statiei de epurare va fi Raul Siret. Populatia echivalenta a statiei de epurare este de 4700 L.E.

Valoarea contractului ( pentru lotul 1 si lotul 2) include sume provizionate in valoare de 2.400.133,70 lei, dar nu include cheltuieli diverse și neprevăzute. Sumele provizionate vor fi evidentiate la nivelul nivelul listelor de pret ce vor insoti formularul de propunere financiara in suma fixa nominala, nemodificabila, in varianta data de Entitatea Contractanta.

Valoarea contractului ( pentru lotul 3) nu include cheltuieli diverse și neprevăzute si nici cheltuieli diverse și neprevăzute. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: – cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; – cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Intrarea în vigoare a Contractului este sub incidența clauzei suspensive, în sensul că semnarea contractului este condiționată de obținerea aprobării Comisiei Europene a Proiectului Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Iasi in perioada 2014-2020, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Proiect din care derivă direct necesitatea lucrarile care fac obiectul prezentului Contract.

Ofertele se pot depune până pe 23 februarie 2022, ora 15.00.