Fermierii pot depune la APIA, cererile pentru acciza la motorina

plata apia

Cererile de acord pentru finanţarea aferenta schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2023 pot fi depuse în cursul lunii decembrie. Potrivit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, solicitările se depun la centrele judeţene ale APIA pe raza cărora sunt situate exploataţiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă.

Beneficiarii acestei scheme de sprijin sunt producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare. APIA menţionează că, persoanele fizice pot fi acceptate ca potenţiali beneficiari ai prezentei scheme dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, cu modificările şi completările ulterioare.