Federația Sănătatea solicită Guvernului creșterea salariilor personalului TESA

TESA

Având în vedere înregistrarea la Curtea Constituțională a României a sesizării de neconstituționalitate cu nr.1455A/2022 de către Grupul parlamentar USR a proiectului de lege Pl-x 21/2022, proiect de lege votat de plenul Camerei Deputaților ca for decizional, face imposibilă creșterea salarială aplicabilă începând cu 01 iulie 2022 pentru categoriile salariale vizate de legea aprobată de Parlament în data de 31.05.2022.

Având în vedere Legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe, lege publicată în Monitorul Oficial din data de 23.06.2022, Partea I – Nr.617;

Federația SĂNĂTATEA din România, a solicitat Domnului Prim-Ministru Nicolae-Ionel CIUCĂ și Domnului Ministru al Sănătății Alexandru RAFILA, în numele personalului care este prejudiciat de neaplicarea a acestei noi prevederi legislative, să se promoveze în regim de urgență printr-o Ordonanță de Urgență modificarea prevăzută în proiectul de lege Pl-x 21/2022, și anume:
”(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) și (2), începând cu data de 1 iulie 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare lunară şi indemnizaţiile lunare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021”.

Deși creșterea salarială este una mică, chiar modică, având în vedere contextul socio-economic dar și categoria de salariați TESA care ar fi trebuit să beneficieze de această mărire mult promisă de la 1 iulie 2022, aceasta fiind o categorie vulnerabilă și grav prejudiciată de neaplicarea legii 153/2017 a salarizării înca din 2019.