Expert francez în homeopatie veterinară va acorda la Iasi consultanţă profesioniştilor din domeniu

Foto_USAMV

Pentru prima dată în România, doamna doctor medic veterinar Marie-Noëlle Issautier, va conferenţia în data de 23 noiembrie, la Facultatea de Medicină Veterinară, pe teme de homeopatie veterinară. Doamna doctor se află în România la invitaţia Asociaţiei Române de Diagnostic Imagistic Veterinar (ARDIV), care prin aceasta doreşte să deschidă profesioniştilor din domeniu noi căi de terapie, atât pentru animalele de companie, cât şi pentru animalele de rentă. Pe perioada şederii sale (19 – 25 noiembrie), expertul francez va acorda consultanţă cu privire la cele două ramuri din domeniu: animalele de rentăşi animalele de companie.

Conferinţa la care va fi prezentă doamna dr. Marie-Noëlle Issautier este organizată în cadrul activităţilor ARDIV de pregătire continuă a medicilor veterinari, studenţilor şi va avea loc în data de 23 noiembrie la FMV Iași – Amfiteatrul A1, începând cu ora 13.00.

Evenimentul profesional CardioEvent din 23 – 24 noiembrie va cuprinde Conferinţa de Cardiologie şi Workshop-ul de Ecocardiografie. Conferinţa are titlul Diagnostic şi terapie în afecţiunile cardiace ale câinelui şi pisicii şi cuprinde teme ce aduc informaţii actualizate în diagnosticul imagistic şi electrocardiografic, în terapia clasică cu discuţii asupra unor noi medicamente utilizate şi în terapia nonconvenţională, respectiv homeopată – premieră în România. Lectorii sunt specialişti recunoscuţi în domeniu, din ţară şi străinătate, din Polonia – Prof. Dr. Agnieszka Noszczyck-Nowak,iar din Franţa – Dr. Marie-Noelle Issautier. Asociaţia ARDIV oferă astfel medicilor practicieni, ocazia de a-şi augmenta bagajul de cunoştinţe în domeniul cardiologiei veterinare! “prof. univ.dr.Vasile Vulpe, preşedinte ARDIV.

Terapie relativ nouă în ţara noastră, homeopatia veterinară a fost îmbrăţişată în Europa şi în ţări din restul lumii, desprinsă fiind  din homeopatia umană, cu două secole în urmă, ea fiind considerată un instrument deosebit de util şi în vindecarea necuvântătoarelor. Această terapie s-a dovedit extrem de utilă şi în zootehnie, prin evitarea sau limitarea anumitor tratamente(hormoni, antibiotice), implicit obţinându-se produse de origine animală sigure, de o calitate net superioară.

În prezent expert consultant în homeopatie veterinară, doamna doctor Marie Noelle Issautier şi-a început pregătirea şi perfecţionarea în această terapie la  Hôpital St Luc de Lyon–Franţa. De-a lungul anilor, principalele direcţii de activitate au fost: învăţământ (Facultatea de Medicină Veterinară din Lyon şi Nantes, lector  cursuri susţinute în Belgia, Mexico, Canada, Spania, Italia, Franţa etc); cercetare (responsabil cu cercetarea şi dezvoltarea veterinară –BOIRON, publicaţii ştiinţifice la congrese internaţionale de homeopatie – Belgia, Anglia etc) şi, nu în ultimul rând, clinician cu  mii de pacienţi, atât animale de companie cât şi animale de rentă.  Activitatea în terapeutica homeopată a fost bogat reflectată în numeroasele cărţi publicate ca autor principal şi coautor, iar pentru publicul larg în numeroase apariţii Tv şi interviuri pe diferite canalele media.

Înfiinţată în 2013, scopul iniţial al asociației ARDIV a fost acela de a promova utilizarea examenelor imagistice în diagnoză şi de a încuraja toate formele de cercetare ştiinţifică în această specialitate; ulterior, datorită feedback-urilor pozitive, dezvoltându-și activităţile în ramuri precum cardiologia, chirurgia, medicina de urgenţă, neurologia.