Examenele de absolvire la programele de formare profesională vor putea fi susținute și online

calculator

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere în data de 1 martie.

Datorită numărului mare de oferte de cursuri online care au loc la ora actuală, de cele mai multe ori prezența fizică nu mai este justificată, transmit inițiatorii.

Cu excepția cursurilor pentru calificare într-o profesie, evaluarea formării unor competențe nu necesită și o probă practică susținută în fața unei comisii de evaluare”, se precizează în expunerea de motive.
De asemenea, parlamentarii propun ca examenul de absolvire să fie susținut fie în fața unei comisii de evaluare, fie printr-un sistem de evaluare online (teste teoretice) care să asigure asimilarea unui prag minim de cunoștințe specifice acelei competențe.

Conform expunerii de motive, la examen vor putea asista și reprezentanți ai beneficiarilor programelor de formare profesională acolo unde este cazul.