Europenii disperati sa gaseasca solutii pentru a deveni independenti fata de gazele rusesti

gazprom

foto: Getty Images

UE importă 90 % din consumul său de gaze, Rusia furnizând peste 40 % din consumul total de gaze al UE. Rusia asigură, de asemenea, 27 % din importurile UE de petrol și 46 % din importurile sale de cărbune.

„Uniunea poate ajunge să fie independentă de gazele rusești cu mult înainte de sfârșitul deceniului. Cu cât mai repede și mai decisiv ne vom diversifica sursele de aprovizionare, vom accelera implementarea tehnologiilor energetice ecologice și ne vom reduce cererea de energie, cu atât mai repede vom putea înlocui gazele rusești”, se mentioneaza intr-un raport al Comisiei Europene adresat Parlamentului European.

Prețurile foarte ridicate ale energiei afectează economia. Banca Centrală Europeană a estimat înainte de invazie că șocurile prețurilor energiei vor reduce creșterea PIB-ului cu aproximativ 0,5 puncte procentuale în 2022. Prețurile constant ridicate ale energiei sunt susceptibile să ducă la creșterea sărăciei și să afecteze competitivitatea întreprinderilor.

În special industriile mari consumatoare de energie s-au confruntat cu costuri de producție mai mari. Prețurile ridicate ale energiei se traduc în prețuri mai mari ale altor produse de bază, în special ale alimentelor. Combinația dintre creșterea prețurilor la energie și la transport și creșterea prețurilor la alimente ar exacerba presiunea asupra gospodăriilor cu venituri mici, în cazul cărora riscul de sărăcie este ridicat.

Comisia va analiza toate măsurile de urgență posibile pentru a limita efectul de contagiune al prețurilor gazelor naturale asupra prețurilor energiei electrice, cum ar fi plafonările temporare ale prețurilor. Comisia se va consulta de urgență cu toți actorii implicați și va propune opțiuni în următoarele săptămâni.

De asemenea, comisia este pregătită să utilizeze flexibilitatea deplină a setului său de instrumente privind ajutoarele de stat pentru a permite statelor membre să sprijine întreprinderile și sectoarele grav afectate de evoluțiile geopolitice actuale. Pentru ca statele membre să fie în măsură să remedieze perturbările grave ale economiei cauzate de agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, Comisia se va consulta în curând cu statele membre referitor la necesitatea și sfera de aplicare a unui nou cadru temporar pentru situații de criză, de sine stătător.

Pentru a fi bine pregătiți pentru iarna viitoare, umplerea depozitelor de gaze din întreaga UE ar trebui să înceapă acum. În timpul sezonului de încălzire, existența stocurilor reduce necesitatea de a importa volume suplimentare. Stocarea contribuie la absorbția șocurilor de aprovizionare. Stocurile de gaze asigură 25-30 % din gazele consumate în timpul iernii. Nivelurile de stocare a gazelor s-au dovedit a fi deosebit de mici în siturile deținute de entități din țări terțe (și anume, Gazprom). În paralel, operatorii de sisteme de transport ar trebui, de asemenea, să coordoneze măsurile de actualizare și de optimizare a capacităților disponibile în rețea în cazul în care fluxurile și presiunea gazelor livrate de partea estică sunt reduse sau inexistente.

Comisia va prezenta până în luna aprilie o propunere legislativă pentru a asigura un nivel anual adecvat de stocare . Propunerea respectivă va impune ca infrastructurile de stocare existente pe teritoriul UE să fie umplute până la cel puțin 90 % din capacitate înainte de data de 1 octombrie a fiecărui an. Pentru ca stocarea să devină mai atractivă pentru participanții la piață, Comisia va propune creșterea nivelului de reducere la 100 %, ca stimulent pentru reumplerea depozitelor.

Comisia este pregătită să elaboreze, până la vară, în cooperare cu statele membre, un plan REPowerEU pentru a sprijini diversificarea surselor de aprovizionare cu energie electrică, a accelera tranziția către la energie din surse regenerabile și a îmbunătăți eficiența energetică. Acest lucru ar accelera eliminarea treptată a importurilor de gaze din Rusia și dependența de combustibilii fosili și ar oferi cea mai bună asigurare împotriva șocurilor prețurilor pe termen mediu, prin urgentarea tranziției verzi a UE, cu un accent special pe nevoile transfrontaliere și regionale. Necesitatea unei siguranțe sporite a aprovizionării dă un nou impuls obiectivelor Pactului verde european.