Elevii și cadrele didactice de la Miroslava, promotorii învățământului agricol, în sistem dual

invatamant dual Miroslava

Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” Miroslava este o instituție cu o tradiție de peste 187 de ani, în implementarea învățământului agricol, la nivel național.

Astfel, dincolo de specializările deja cunoscute (Tehnician veterinar, Preparator produse carne-pește, Brutar-patiser, Mecanic agricol), în anul școlar 2019-2020, venim în întâmpinarea absolvenților clasei a VIII-a cu noi opțiuni.

La Școala profesională, oferta noastră de școlarizare se diversifică prin alocarea unui număr de 14 locuri pentru calificarea profesională Bucătar, 14 locuri pentru calificarea profesională Cofetar-Patiser, 28 de locuri pentru calificarea profesională Brutar Patiser-Produse făinoase și 28 de locuri Preparator Produse Carne Pește.

Elementul de noutate îl constituie introducerea unui număr de 28 locuri la Specializarea Mecanic agricol, în sistem dual, școala noastră devenind astfel singura, la nivel județean, cu această calificare. Avantajele pe care le oferă învățământul dual sunt de natură financiară, elevii beneficiind pe lângă Bursa profesională în valoare de 200 ron și de bursa acordată de agentții economici, dar țin și de formare profesională, de calitate, la locul de muncă.

Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică. Printre partenerii noștri care ne sprijină în acest demers,de implementare a învățământului dual, menționăm: HUGSOL SRL, SC VASYHOT SRL,CARPAT AGROM SRL,SC DASPET SRL , SC TEISA AUTO-TRANS SRL, SC GHERGHICEANU SRL, PROD COM GORBAN SRL, SILION AURELIA PFA, SC AGROSYZ SRL , SC TEODEMA SERVAGRO SRL.

b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor.

Absolvenţii învăţământului profesional şi ai învăţământul dual pentru obţinerea unei calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass și pot continua studiile în învăţământul liceal, pentru dobândirea unei calificări de nivel 4, conform Cadrului naţional al calificărilor.

În scopul promovării învățământului agricol, în rândul elevilor și în folosul comunității, și al conștientizării necesității acestui tip de invățământ, școala noastră este partener în cadrul proiectului Susținem învățământul preuniversitar agricolinițiat de dr.ing.Leonard Constantin Stafie și Nicoleta Dragomirreprezentanți ai  Fundației Revistei Ferma. Astfel, reprezentanți ai Liceului Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” Miroslava, elevi și profesori, au participat la diverse întâlniri organizate la licee agricole din țară (Ciumbrud, jud.Alba, Prejmer, jud.Brașov), pentru schimburi de bune practici dar și pentru elaborarea unei strategii, cu impact pe termen lung,pentru susținerea învățământului agricol, la nivel național. Următoarea întâlnire va avea loc, în perioada 29-31 martie 2019, la Liceul Tehnologic Cudalbi, Galați.

„Considerăm că promovarea învățământului agricol, în sistem dual, este o șansă pentru fiecare absolvent, o șansă pentru România de mâine. Din acest motiv, încurajăm părinții și elevii să opteze pentru liceul nostru, calificarea Mecanică agricolă fiind un domeniu de interes și mereu actual, pentru fermierii de succes”, a menționat prof. drd. Costel Dorel Florea, inițiatorul învățământului dual, din cadrul Liceului Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” Miroslava.