Elevii ieșeni au șansa de a deveni antreprenori de succes prin intermediul unui proiect finanțat din fonduri europene

isj

Inspectoratul Școlar Județean Iași reconfirmă interesul pe care îl acordă dimensiunii europene a educației, precum și dezvoltării spiritului antreprenorial și inovativ în rândul elevilor ieșeni.

Astfel, în data de 4 februarie 2020, la sediul I.S.J. Iași a avut loc întâlnirea de lucru a echipei de experți ai proiectului „ELECTRONIC INTERNSHIPS– Elemente Locale de Educație și Competențe Tehnice Readaptate la Ocupațiile și Nevoile din Industriile Competitive” (cod SMIS 108846), proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.

Inspectorul Școlar General, prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaș, prezentă la activitate, a subliniat faptul că rațiunile implementării proiectului în școlile ieșene vin din necesitatea racordării la realitățile socio-economice, care plasează antreprenoriatul ca fiind unul din principalii factori de succes pentru Strategia UE 2020.

Este și motivul pentru care, în calitate de beneficiar al acestui proiect, Inspectoratul Școlar Județean Iași are drept parteneri S.C. Danke Consulting SRL și Fundația EDINFO Iași, recunoscuți tocmai pentru expertiza valoroasă în domeniul consultanței de afaceri și în dezvoltarea de programe de training pentru îmbunătățirea competențelor în multiple domenii.

Provocarea asumată de coordonatorii proiectului constă în a facilita accesul pe piața muncii a unui număr important de elevi din învățământul preuniversitar al județului Iași. Prin urmare, 334 de elevi, având calificări din domeniul Electrotehnică, din cele 11 unități de învățământ partenere: Colegiul Tehnic “Mihail Sturdza” Iaşi, Liceul Tehnologic de Electronică şi Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu” Iaşi, Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” Ţibăneşti, Liceul Tehnologic Vlădeni, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Iaşi, Şcoala Profesională Lespezi, Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi, Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea” Paşcani, Liceul Tehnologic “Mihai Busuioc” Paşcani, Liceul Tehnologic de Transporturi şi Construcţii Iaşi și Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”, Iași – au beneficiat de activități de învățare variate, desfășurate într-o manieră dinamică, interactivă și atractivă.

În cadrul întâlnirii de lucru, Responsabilii de Grup Țintă au evidențiat faptul că parteneriatele stabilite cu agenții economici pentru stagiile de practică au adus numeroase beneficii: condiții de practică optime, evaluarea competențelor profesionale ale elevilor în acord cu Standardele de Pregătire Profesională, oportunități oferite pentru angajare după absolvire.

În cele 4 săptămâni de stagii de practică desfășurate la importanți agenţi economici de specialitate din Paşcani, Ţibăneşti, Valea Lupului, Miroslava, și Iaşi, coroborate cu seminariile de consiliere și orientare profesională, elevii au avut posibilitatea de a-și corela cunoștințele și competențele cu cerințele pieței muncii, dar și de a proba mecanisme care vor contribui în timp la dezvoltarea personală și profesională.

În același timp, tinerii au experimentat o metodă inovativă de învățare, prin intermediul celor 50 de firme de exercițiu/întreprinderi simulate, care sunt active în prezent pe platforma națională www.roct.ro

Sub coordonarea profesorilor specialiști, ei au simulat operațiuni și procese economice specifice mediului de afaceri real, fapt ce contribuie la trecerea de la școală la viața activă, la dezvoltarea calităților după modelul angajatului ideal: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, perseverenţă, auto-organizare şi auto-evaluare a resurselor individuale, flexibilitate.

Beneficiilor imediate, precum dezvoltarea profesională a elevilor din învățământul profesional și tehnic și integrarea absolvenților pe piața muncii, li se alătură cele pe termen mediu și lung, care vizează multiplicarea exemplelor de bună practică, prin programe educaționale extinse la nivel local și regional, prevenirea abandonului școlar, creșterea implicării mediului de afaceri în educația ieșeană.

Întâlnirea de lucru din 4 februarie a avut totodată rolul de a analiza rezultatele de etapă, ariile de îmbunătățire prin construirea unui plan de măsuri punctuale, care să optimizeze atingerea obiectivelor stabilite până la finalul proiectului.