Elevi ai Liceului Tehnologic Economic de Turism, in stagii de practica la agenti economici din Spania si Portugalia

Screenshot_20221004-173747_Office

La sfârșitul lunii septembrie 2022, Liceul Tehnologic Economic de Turism a încheiat perioada de implementare a proiectului Erasmus+ VET „Start pentru o carieră europeană în servicii” (STEUCAS).

Proiectul s-a derulat începând cu 1 octombrie 2020 și a avut ca obiective: dezvoltarea și aprofundarea rezultatelor învățării pentru elevi din toate domeniile de pregătire ale școlii (Turism/ Alimentație/ Comerț-Economic), prin efectuarea de stagii de practică la agenți economici din Spania și Portugalia; dezvoltarea competențelor de comunicare profesională într-o limbă de circulație europeană; promovarea egalității de șanse pe piața muncii a elevilor școlii; facilitarea dialogului intercultural în vederea promovării cetățeniei active europene.

Pentru realizarea obiectivelor proiectului, Liceul Tehnologic Economic de Turism a avut drept parteneri două organizații intermediare (Esmovia-Valencia/ Spania și Mobility Friends- Barcelos/ Portugalia) și 22 de companii din Spania/ Portugalia, ca organizații de primire (9 restaurante clasificate la 3/4 stele, 7 unități de cazare clasificate 3/4 stele, 6 supermarket-uri aparținând unor mari lanțuri de magazine).

Grupul țintă a fost format din 42 elevi din clasa aX-a, câte 14 elevi din fiecare domeniu de pregătire din școală, care au participat la două mobilități, în cadrul cărora au parcurs câte 3 săptămâni de stagii de practică la companiile din cele 2 țări.

Prin participarea la proiect, elevii au dobândit cunoștințe și abilități în domeniul de pregătire profesională, competențe de comunicare în limba engleză și spaniolă/portugheză, capacitatea de integrare și de lucru în echipă. Aceste achiziții sunt certificate de documentele: Europass mobility și Work – placement pe care le-a primit fiecare membru al grupului țintă la finalul stagiului.

În plan socio-cultural, grupul țintă a avut oportunitatea de a cunoaște nemijlocit cultura, istoria și tradițiile poporului spaniol și ale celui portughez, de a-și deschide noi orizonturi de cunoaștere, de a deveni mai toleranți și empatici.

Proiectul STEUCAS a adus grupului țintă beneficii și în planul dezvoltării personale prin creșterea încrederii în forțele proprii, a stimei de sine, a responsabilității pentru propria dezvoltare, a independenței în gândire și acțiune.