Dupa 15 ani de procese, Iasul castiga in fata Miroslavei zona sesului Bahlui

ses Bahlui

După aproape 15 ani de dispute juridice între Municipiul Iași și Comuna Miroslava în legătură cu limita dintre cele două unități administrativ teritoriale, magistrații Curții de Apel Iași au decis astăzi, 22 ianuarie, definitiv și irevocabil, că o suprafață de teren de 593 de hectare din șesul Bahluiului, în zona Antibiotice SA – Complexul ERA va rămâne a Municipiului Iași.

„Am avut și am încredere în justiție și mulțumesc judecătorilor că au încheiat în mod corect o dispută teritorială inutilă, bazată pe neadevăr și interese nelegitime. Am făcut întotdeauna eforturi nu numai pentru a apăra și securiza integralitatea orașului nostru, ci și pentru a-i îmbogăți patrimoniul. Câtă vreme voi fi primar nu voi permite nimănui neîndreptățit să se atingă de o palmă de pământ din orașul nostru!”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Pe terenul de 593 de hectare (din care 387 de hectare în intravilanul Municipiului Iași, iar 206 în extravilan) care a făcut obiectul procesului au sedii şi puncte de lucru 30 de proprietari persoane juridice / societăţi comerciale, din care trei sunt obiective de importanţă strategică pentru siguranţa naţională aflate sub autoritatea Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (SC Antibiotice SA şi SC Transelectrica SA) şi aproximativ 70
proprietari persoane fizice.

Din suprafața intravilană 55 de hectare de teren se află în proprietatea autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Iaşi în regim de utilitate publică. În decizia Curții de Apel Iași se arată că: „admite recursul declarat de Municipiul Iași împotriva sentinței civile nr. 462 / 2019 pronunțată de Tribunalul Iași, sentință pe care o casează. Admite acțiunea formulată de Prefectul Județului Iași. Stabilește hotarul dintre
Municipiul Iași și Comuna Miroslava conform procesului verbal nr. 119 / 23.09.2010”.

Practic, instanța a decis că procesul verbal de delimitare care a făcut obiectul procesului (nr. 119 / 22.09.2010) respectă întreaga operaţiune de delimitare hotare între cele două unităţi administrativ-teritoriale finalizată în anul 2006, prin proiectul cadastrului general demarat la nivelul Municipiului Iaşi, conform Legii 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului. Judecătorii au decis, totodată, că delimitarea din 2010 respectă procedura de stabilire a liniei de hotar realizată în fapt şi în drept în perioada 1972 – 1974 între Comuna Miroslava şi Municipiul Iaşi, fiind atestată în anul 2006, precum și procesul verbal de recepţie tehnică partială al Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Iași nr. 814 / 17.10.2006 care conține întreaga limita administrativă dintre cele două unități administrativ-teritoriale.

De asemenea, instanța a stabilit că delimitarea din 2010 respectă Planul Urbanistic General al Municipiului Iași aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163 / 1999, limita administrativă din Registrul Electronic al Limitelor Unităţilor Administrativ Teritoriale administrat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ca și măsurătorile din teren și dosarele de delimitare având la bază planurile cadastrale ale Municipiului Iaşi întocmite în 1974 şi ale Comunei Miroslava întocmite în 1985, conform Legii nr. 2 / 1968 privind reorganizarea administrativ teritorială a României.

La momentul întocmirii procesul verbal nr. 119 / 22.09.2010 nu a fost acceptat de către niciuna dintre părți: pe de o parte, comuna Miroslava a solicitat modificarea limitelor în sensul diminuării teritoriului Municipiului Iaşi corelativ cu majorarea teritoriului comunei în baza unor revendicări teritoriale, pe de altă parte, Municipiul Iaşi a susţinut că limitele au fost stabilite în 1972 în baza Legii organizării teritoriale nr.2 / 1968 și a Legii nr.12 / 1968 cu privire la apărarea, conservarea și folosirea terenurilor agricole şi reconfirmate în 2006, astfel încât din punct de vedere legal nu mai era posibilă reluarea procedurii de delimitare şi stabilire a hotarului dintre cele două unitati teritoriale.

Foto: Ziarul de Iasi