Două milioane de euro pentru proiectele care promovează cultura romă

rromi

Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Acest apel de proiecte se adresează exclusiv proiectelor care vizează sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă. Proiectele selectate vor contribui la capacitarea (empowerment) persoanelor de etnie romă și la consolidarea identității culturale a acestora (limbă, obiceiuri, moștenire etc.) prin inițiative culturale contemporane care promovează/ valorifică cultura romă. Acestea pot include promovarea culturii rome în arta și cultura contemporană, precum și creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea recepției culturii rome în societate.

Pentru ca inițiativele culturale despre minoritatea romă să aibă un impact mai mare sunt încurajate cooperarea culturală și schimbul cultural între organizațiile din România și cele din statele donatoare.

Prezentul apel se adresează exclusiv proiectelor care conduc la atingerea următorilor indicatori de Program:

  • 200 de persoane de etnie romă vizate de măsuri de capacitare (empowerment);
  • 6.000 de participanți la activitățile culturale;
  • 74 de locuri de muncă create;
  • 5 inițiative antreprenoriale vizând cultura romă sprijinite;
  • 15 persoane de etnie romă instruite la locul de muncă;
  • 40 de activități de artă contemporană vizând cultura romă;
  • 17 proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul artei contemporane. 

Alocare financiară

Suma totală alocată prezentului apel de proiecte este de 2.000.000 euro.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă între 50.000,00 euro și 200.000,00 euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.