Doctorandă a USAMV Iași, bursieră UNESCO

_DSC0010

Andreea Popîrdă, doctorandă a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași a câștigat o bursă oferită de Chaire UNESCO în valoare de 5000 euro.Universitatea din Burgundia (Dijon,Franța), ca parte a politicii sale de atracție internațională, acordă două burse în fiecare an pentru studenții din instituțiile academice, membre ale rețelei sale. Un grant de 5.000 de euro îl acordă unui doctorand pentru un stagiu de cercetare de 5 luni, pentru subiectecaretrebuie să se refere la problematica Catedrei UNESCO în „Cultura și tradiția vinului”, iar cea de a doua bursă de excelență se acordăunui masterand. Anul acesta, instituția franceză, în urma selecției desfășurate a decis ca doctoranda USAMV Iași să fie declarată câștigătoare a grantuluide cercetare.

”Sunt absolventă a specializării Inginerie și management în alimentația publică și agroturism, a masterelorTehnologia și controlul calității băuturilor șiManagement și audit în agricultură, iar în prezent sunt doctorand în al doilea an la Facultatea de Horticultură, specializarea Viticultură și Oenologie, sub îndrumarea domnului prof. univ. Dr. Valeriu V. Cotea. Anul acesta am fost selectată, în urma unui concurs de dosare, care a cuprins pe lângă CV și scrisoare de intenție, și trei scrisori de recomandare de la diverși colaboratori, o listă a lucrărilor publicate până în prezent, copii ale diplomelor de licență și master și o descriere a tematicii de doctorat studiate, care în cazul meu este Cercetări privind compoziția unor vinuri din souri românești în vederea stabilirii autenticității”, a precizat Andreea Popîrdă, doctoranda USAMV Iași.

Așadar, timp de 5 luni tânărava desfășura un stagiu de cercetare în laboratorul PAM (ProcédésAlimentaires et Microbiologiques)din cadrul Universității din Burgundia(cu sediul principal în Dijon) sub îndrumarea profesoruluiRégisGougeon. În ultimii cinci ani, beneficiari ai acestei burse au fost studenți din diferite țări precum Argentina, Brazilia, Italia etc.

Catedra UNESCO ”Cultura și tradițiile vinului” a fost creată în octombrie 2006 în cadrul Universității din Burgundia. În general, o catedră UNESCO este constituită dintr-o rețea internațională de parteneri (instituții de învățământ superior și de cercetare, instituții publice și private) care propun un proiect comun legat de o problematică care poate susține programele prioritare UNESCO în domenii ca implementarea educației și cercetării, culturii, tradițiilor, egalității șanselor, mediului și dezvoltării durabile.