Datoria externa a Romania a crescut cu 7,5 miliarde de euro in ultimul an

Potrivit BNR, in perioada ianuarie – decembrie 2021, datoria externă totală a crescut cu 7,44 miliarde de euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 97 043 milioane euro la 31 decembrie 2021 (72,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,7 la sută față de 31 decembrie 2020;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2021 nivelul de 37 213 milioane euro (27,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 11,9 la sută față de 31 decembrie 2020.

În perioada ianuarie – decembrie 2021, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 16 951 milioane euro, comparativ cu 10 979 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2020. În structura acestuia, balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 4 197 milioane euro, respectiv cu 644 milioane euro; balanța veniturilor secundare și cea a serviciilor au înregistrat excedente mai mici cu 901 milioane euro, respectiv cu 230 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în Româniae au însumat 7 251 milioane euro (comparativ cu 3 005 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 5 777 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 474 milioane euro.

Intră în legătură cu echipa TeleM Iași!