Cursurile de apă din judeţul Iaşi, afectate de inundaţiile din acest an, au fost reprofilate

rau Frasin comuna Probota

Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Iaşi a finalizat lucrări de asigurare a secţiunii de scurgere în vederea măririi capacităţii de transport a albiilor minore pe 10 cursuri de apă neamenajate din judeţul Iaşi.  Totodată, în curs de execuţie se află două astfel de lucrări, cu termen de finalizare în luna octombrie. Lucrările s-au executat cu prioritate în zonele afectate de viitura produsă în perioada 29 iunie – 1 iulie 2018, când au fost afectate locuinţe, anexe gospodăreşti, drumuri comunale şi alte obiective socio-economice prin revărsări ale râurilor.

În judeţul Iaşi au fost executate lucrări de mărire a capacităţii de transport a albiilor minore în vederea diminuării riscului la inundaţii, pe următoarele cursuri de apă:

 • Curs de apă Optoceni, com. Probota;
 • Curs de apă Frasin, com. Probota;
 • Curs de apă Jijioara, comuna Fântanele;
 • Curs de apă Stavnic, com.Ipatele şi com. Şcheia;
 • Curs de apă Jijia Veche, loc. Chipereşti, com. Ţutora;
 • Curs de apă Cocora, loc. Lunca Rateş, com. Scânteia;
 • Curs de apă Pais, com. Coarnele Capre;
 • Curs de apă Tamarca, com. Comarna;
 • Curs de apă Rebricea Seaca, com. Scânteia;
 • Curs de apă Ursiţa, com. Şcheia.

Lucrările în curs de execuţie sunt:

 • Curs de apă Comarna, com. Comarna;
 • Curs de apă Moșna, com. Cozmești;

Lucrările de mărire a capacităţii de transport a albiilor minore se executa şi în parteneriat cu unităţile administrativ-teritoriale, în baza  unui protocol de colaborare.

Programele anuale de gospodărire a apelor sunt concepute pe două direcţii principale: asigurarea funcţionalităţii lucrărilor de apărare din administrare şi menţinerea acestora la capacităţile de proiectare şi creşterea capacităţii de transport a albiilor cursurilor de apă neamenajate în vederea reducerii riscurilor la inundaţii. (Comunicat de presa)