Cursuri suspendate la o grădiniță din Iași, din cauza unui focar de Covid

Gradinita

La Grădinița cu Program Prelungit „Sfânta Parascheva” Iași, cursurile vor fi suspendate pe o perioadă de 14 zile, întrucât mai mulți angajați au fost confirmați cu SARS-CoV-2.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 241/17.06.2021 al Prefectului județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în data de 17.09.2021;

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

Având în vedere Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași nr. 117 din 10.09.2021;

Având în vedere Analiza privind incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 în ultimele 14 zile la nivelul județului Iași, realizată de Direcția de Sănătate Publică Iași;

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Iași cu nr. 8703/17.09.2021 și a Direcției de Sănătate Publică Iași nr. 23130/17.09.2021.

Având în vedere Ordinul comun Nr. 5196/1756/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se suspendă cursurile școlare organizate în modalitatea ”față în față ” la nivelul unității de învățământ Grădinița cu program prelungit ”Cuvioasa Parascheva”, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 17.09.2021.

Art. 2 Scenariile de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar din județul Iași, aprobate prin Hotărârea CJSU nr. 117/10.09.2021 rămân valabile, cu excepția Grădiniței cu program prelungit ”Cuvioasa Parascheva.

Art. 3 Scenariul de funcționare poate fi modificat săptămânal în funcție de evoluția epidemiologică de la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Art. 4 (1) Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași, Consiliului Județean Iași în vederea publicării în Monitorul Oficial al județului Iași și tuturor autorităților publice locale din județul Iași.

(2) Inspectoratul Școlar Județean Iași are obligația de a comunica prezenta hotărâre tuturor unităților de învățământ preuniversitar din județul Iași, în vederea ducerii la îndeplinire.