CTP angajeaza controlori de bilete

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în vederea ocupării posturilor vacante de controlori bilete, prin următoarea procedură de evaluare:

etapa I – selecţia dosarelor înregistrate pană în data 19 iulie, ora 12.00, la Registratura CTP din str. Silvestru nr.5;
etapa a II a – testarea profesională pe baza bibliografiei afişate, la data de 22 iulie, ora 10.00, pentru candidaţii admişi după prima etapă (probă eliminatorie- nota minimă 5);
etapa a III a – interviul pentru candidaţii admişi după primele etape.

Condiţiile de participare la selecţie sunt :
studii minime: 10 clase ;
apt medical şi psihologic;
fără antecedente penale;
garanţie materială şi suplimentară.

Criteriile de selecţie sunt :
experienţă şi cunoştinţe specifice activităţii;
abilităţi de organizare şi planificare a activităţii personale;
responsabilităţi asumate, perseverenţă, pragmatism;
corectitudine, onestitate, cinste;
punctualitate, spirit de ordine şi disciplină;
alte aptitudini : capacitatea de comunicare eficientă prin utilizarea unui limbaj specific, capacitate de argumentare logică, capacitate de gestionare a conflictelor, echilibru emoţional ;
motivaţia candidatului.

Dosarul de înscriere la selecţie va conţine CV, actele de stare civilă şi studii, certificat calificare şi cazier judiciar. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei sau la telefon 0232- 267575