Costul mediu lunar pentru fiecare salariat a depasit 5000 lei in 2019

bani-femeie-numara-bani

Costul mediu lunar al forţei de muncă în anul 2019 a fost 5092 lei/salariat, în creştere cu 11,3% faţă de anul precedent. Comparativ cu media pe economie, costul mediu lunar a fost semnificativ mai ridicat în activităţile
economice de informaţii şi comunicaţii (+83,0%), intermedieri financiare şi asigurări (+71,4%), industria extractivă (+63,8%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+47,7%), sănătate şi asistenţă socială (+41,8%), administraţie publică (+38,8%), respectiv activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (+30,0%).

Cele mai relevante valori ale costului mediu lunar situate sub media pe economie s-au înregistrat în activităţile economice de hoteluri şi restaurante (-42,3%), alte activităţi de servicii (-35,8%), agricultură, silvicultură şi pescuit (-23,4%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-22,9%), construcţii (-21,5%), respectiv comerţ (-20,2%).

Faţă de anul 2018 s-au înregistrat creşteri ale costului mediu lunar în toate activităţile economice, cele mai importante fiind în învăţământ (+21,3%), construcţii (+20,3%), tranzacţii imobiliare (+17,2%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (+14,9%), administraţie publică (+13,5%), respectiv producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+13,2%).

Numărul mediu al salariaţilor
În anul 2019, numărul mediu al salariaţilor a fost 5164,5 mii persoane, în creştere faţă de anul precedent cu 96,4 mii persoane. Bărbaţii predomină în rândul salariaţilor (2704,3 mii persoane, respectiv 52,4% din totalul
numărului mediu de salariaţi). Faţă de anul anterior, numărul mediu al salariaţilor bărbaţi a crescut cu 33,3 mii persoane, iar numărul femeilor salariate a crescut cu 63,1 mii persoane.

Repartizarea salariaţilor pe sectoare economice arată că majoritatea se regăseau în sectorul terţiar (62,8%) (al serviciilor comerciale cu 42,9% şi al serviciilor sociale cu 19,9%). În sectorul secundar (industrie şi construcţii) lucrau 34,7% dintre salariaţi, iar în cel primar (agricultură, silvicultură şi piscicultură) numai 2,5%.

În profil regional, efectivul salariaţilor a înregistrat creşteri faţă de sfârşitul anului 2018 în majoritatea regiunilor de dezvoltare. Cele mai semnificative creşteri ale efectivului de salariaţi de la sfârşitul anului s-au înregistrat în regiunile Bucureşti-Ilfov (+28,1 mii persoane), Nord-Est (+8,9 mii persoane), Nord-Vest (+7,9 mii persoane), Sud-Est (+7,5 mii persoane), Sud-Vest Oltenia (+4,5 mii persoane). Singura regiune în care efectivul salariaţilor a scăzut faţă de sfârşitul anului precedent a fost regiunea Vest (-3,3 mii persoane).

În regiunea Bucureşti-Ilfov se concentrează circa 22% din salariaţii din economie.