Controale şi sancţiuni la căminele sociale din subordinea municipalităţii

Mihai_Chirica

În urma unei vizite inopinate făcute la căminul social din Bd. Tudor Vladimirescu, primarul Mihai Chirica a constatat o serie de grave abateri de la normele de curățenie și conviețuire comună. Edilul-șef a rămas profund dezamăgit de starea deplorabilă a clădirii și de condițiile de igienă precare, stări de lucruri care denotă o ineficace administrare a imobilului.

Având în vedere aceste aspecte negative, primarul Mihai Chirica a decis pe loc sancționarea administratorului căminului prin penalizarea cu 10% din salariul acestuia, pe o lună, precum și sancționarea prin avertisment a directorului Direcției Fond Locativ, Cristina Balan.

Primarul Mihai Chirica a dispus ca remedierea celor constatate să fie efectuată în maxim 48 de ore. Totodată, pornind de la exemplul negativ oferit de starea de lucruri de la căminul social din Bd. Tudor Vladimirescu, primarul Mihai Chirica a dispus Corpului de Control să întreprindă controale riguroase la toate imobilele aflate în administrarea Primăriei Municipiului Iași. În condițiile în care vor fi descoperite situații asemănătoare, persoanele vinovate vor fi sancționate.