Continua fenomenul de imbatranire a populatiei Romaniei

Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, populaţia vârstnică de 65 ani şi peste depăşind cu peste 602.000 persoane populaţia tânără de 0-14 ani (3.815.000 faţă de 3.213.000 persoane)

Populaţia urbană şi cea de sex feminin sunt majoritare (56,3% respectiv 51,2%).

La 1 ianuarie2021, populaţia după domiciliu din mediul urban a fost de 12.442.000 persoane, în scădere uşoară faţă 1 ianuarie 2020 (0,6%). Populaţia feminină la 1 ianuarie 2021 a fost de 11305,5 mii persoane, în scădere cu 0,4% faţă de aceeaşi dată a anului precedent. Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat comparativ cu 1 ianuarie 2020, remarcându-se o scădere uşoară a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) şi în acelaşi timp o creştere (de 0,4 puncte procentuale) a ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste).

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 115,0 (la 1 ianuarie2020) la 118,7 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2021). Vârsta medie a populaţiei a fost de 41, 9 ani, cu 0,2 ani mai mare decât la 1 ianuarie 2020. Vârsta mediană a fost de 42, 2ani, în creştere cu 0,4 ani faţă de 1 ianuarie 2020.

La 1 ianuarie 2021, cea mai mare pondere în totalul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 40-44ani (8,6%). În rândul persoanelor de sex masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 9,0%, iar la cele de sex feminin de 8,2%. Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4, 6%, mai mică decât cea a grupelor de vârstă 5-9 ani (4,7%), 10-14 ani (5,2%) şi 15-19 ani (5,1%)