Consiliul Județean Vrancea oferă 600.000 de lei pentru proiecte dedicate tinerilor

Consiliul Județean Vrancea anunță că a demarat procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă pentru anul 2022, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru domeniile: cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu.

Suma totală alocată de la bugetul local al Consiliului Județean Vrancea este de 600.000 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile acordate pentru fiecare proiect nu va depăși suma de 60.000 lei.

Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect se regăsește în cuprinsul Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri ale bugetului județului Vrancea pentru activităţi nonprofit de interes județean, disponibil pe site-ul www.cjvrancea.ro, la secțiunea Informații publice – Finanțări.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 18 mai 2022, ora 16:00.

Documentaţia de solicitare a finanţării, redactată în limba română, se va depune în două exemplare, precum şi în format electronic la Registratura Consiliului Judeţean Vrancea.

Pentru a fi eligibile, durata de implementare a proiectelor înscrise în competiție nu trebuie să depășească data de 30 noiembrie 2022.

Selecția și evaluarea proiectelor, în vederea obținerii finanțării nerambursabile, se va face de către comisiile de evaluare și contestații, în perioada 19 – 31 mai 2022.

Intră în legătură cu echipa TeleM Iași!