Consiliul Judetean implementeaza proiecte culturale de peste 6,5 milioane de euro

muzeu

Cel mai vast este ”Consolidarea, refuncționalizarea și mansardarea clădirii monument istoric din Strada Vasile Alecsandri, construcţie ridicată la începutul secolului XX, inclusă în lista monumentelor istorice din 2015, sediul fostei Chesturi de Poliție și locul în care a funcționat revista “Viața Românească”.

Din anul 2012 şi până în 2015, la clădirea din strada Vasile Alecsandri s-au efectuat lucrări de consolidare şi lucrări parțiale de reabilitare a instalaţiilor, în două etape de intervenţie, acestea fiind întrerupte însă în cursul anului 2015. În anul 2017, s-au actualizat soluţiile de intervenţie iar din 2018, aici se execută lucrări de reabilitare.

În această săptămână a fost semnat contractul care prevede lucrări de finalizare a compartimentării spațiilor și realizarea pardoselilor, finisaje, instalații, dotarea sălilor cu mobilier și accesorii specifice muzeelor care urmează a funcționa în acest imobil. Printre expozițiile permanente ale viitoarei “Case a Muzeelor” se numără sala destinată primelor tipărituri, o sală a alfabetului, unde vor fi expuse documente în care va putea fi observată tranziția de la slovele chirilice la caracterele latine și Sala “Dacia Literară”.

Totodată, vizitatorii vor putea admira expoziții dedicate scriitorilor Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă și I.L. Caragiale. Noul muzeu va cuprinde și o zonă dedicată Pogromului cu o expoziţie de colecții unicat de fotografii, manuscrise și obiecte. Vom regăsi și Sala instrumentelor de scris, dar și una a vocilor literare, unde, vor fi amplasate telefoane la care publicul îi va putea asculta pe câțiva dintre scriitori clasici.

În ceea ce privește Casa Dosoftei, lucrările de reabilitare au ajuns la final. Muzeul a necesitat intervenții la pereți, atât la interior cât și la exterior, piatra din structura acestora fiind deteriorată. Au fost restaurate ușile exterioare din lemn de stejar și înlocuite ferestrele precum și feroneria aferentă acestora. Totodată au fost schimbate complet vechile instalații termice și electrice, întrucât erau incompatibile cu necesitățile unui spațiu muzeal amplu care adăpostește valori mari de patrimoniu. Clădirea nu avea dotările necesare accesului persoanelor cu dizabilități și nici panouri care să conțină informații în alfabetul Braille, destinat nevăzătorilor. Muzeul urmează a fi dotat cu mobilier specific amenajării expozițiilor permanente.Termenul limită de finalizare a proiectului este luna noiembrie.

Restaurarea Muzeului”Vasile Pogor” este în plină desfășurare. La inceputul lucrărilor clădirea prezenta zone afectate de infiltrațiile de apă atât din subsol cât și din tavan fiind necesare intervenții la fundația clădirii, la pereți, acoperiș și la jgheaburile de scurgere a apei. Instalațiile electrice și termice vor fi refăcute complet, iar șarpanta din lemn va fi înlocuită cu una metalică. Elementele decorative ale fațadelor vor fi restaurate și se vor realiza injectări cu soluții hidrofobizante, la nivelul soclului, pentru a preveni ascensiunea apei în ziduri. Una dintre cele mai importante intervenții este crearea accesului persoanelor cu dizabilități la etajul muzeului, prin montarea unui lift.

Clădirea a fost construită de vornicul Vasile Pogor, în anul 1850. Aici a fost fondată, după anul 1863, Societatea „Junimea”, precum și revista „Convorbiri literare”, în anul 1867. Proiectul are ca termen de finalizare luna noiembrie 2020.
Din anul 2006, Casa Memorială “Nicolae Gane” este în conservare deoarece structura de rezistență este afectată complet. Imobilul a fost construit în secolul al XIX-lea și a aparținut scriitorului și omului politic Nicolae Gane, primar al Iașului între anii 1872-1911. Începând cu anul 1993, clădirea a devenit muzeu. Casa Memorială “Nicolae Gane” a primit fondurile necesare pentru reabilitare și reintroducerea în circuitul turistic (5.752.209,05 lei). Zidurile clădirii, șarpanta, sistemul de preluare și evacuare a apelor pluviale și trotuarele vor fi refăcute și va fi achiziționat mobilier nou pentru exponate. Muzeul va găzdui expoziții permanente și temporare (fotografie, artă plastică, colecții de manuscrise, arhitectură și design), un laborator de restaurare a cărților și activități de legătorie. Acest proiect va fi finalizat în noiembrie 2022.

Totodată sunt depuse și se află în evaluare proiecte culturale în parteneriat cu Republica Moldova în valoare totală de 6.599.442,87 euro, din care județului Iași îi vor reveni 4.018.526,69 euro.

Călător pe meridiane culturale – are drept obiectiv restaurarea Muzeul Ion Creangă .
Construită în anul 1842, căsuța din Țicău a devenit la 15 aprilie 1918 primul muzeu memorial din România. Bojdeuca necesită intervenții la structura de rezistență și la acoperișul din draniță, sisteme de supraveghere, asigurare antiefracție și antiincendiu în toate încăperile (conforme cu noile cerinte ISU), refacerea instalației electrice în interior și amplasarea unui sistem de iluminat exterior. Se impun dotări moderne de iluminare a spațiilor muzeale. Imobilul nou, (clădirea muzeu) construit în 1989, găzduiește librăria și expoziția foto-documentară.

Acesta are nevoie de reparații la acoperiș și terase deoarece s-au constatat infiltrații ale apelor pluviale. Spațiul expozițional trebuie modernizat iar tâmplăria interioară și exterioară înlocuite. Sunt necesare lucrări de refacere a amfiteatrului din piatră precum și a treptelor.

În cadrul proiectului ”Educaţie şi cultură fără frontiere” este prevăzută modernizarea clădirii în care funcționează muzeul Mihai Eminescu din parcul Copou. Se vor efectua intervenții la acoperiș, iar instalațiile electrice, sanitare și termice vor fi reabilitate. De asemenea, sunt necesare montarea balustradelor și a indicatoarelor pentru persoanele cu dizabilități, înlocuirea tâmplăriei exterioare și amenajarea trotuarelor și aleilor. Muzeul a fost deschis în anul 1989, la împlinirea a 100 de ani de la trecerea în neființă a poetului Mihai Eminescu.

Un alt proiect este cel denumit ”Circuit turistic internaţional de promovare a patrimoniului cultural istoric – obiectiv cultural Casa Memorială Costache Negruzzi de la Hermeziu” prin care se va reabilita și moderniza conacul familiei Negruzzi, construit în perioada 1807-1810 și inaugurat ca muzeu în anul 1995. Ansamblul a fost inclus pe lista monumentelor istorice din județul Iași în 2015 și are în componență casele familiei Negruzzi, Biserica “Sf. Împărați Constantin și Elena” și un parc.

Se va înlocui tâmplăria, vor fi refăcute instalațiile electrice, sanitare și termice și vor fi reabilitate instalațiile exterioare de apă și canalizare, vor fi amenajate trotuare și alei în jurul clădirii iar acoperișul imobilului va fi reaparat.

Stăreția Mănăstirii Golia va fi și ea reabilitată tot în cadrul unui proiect transfrontalier, valoarea estimată a investițiilor fiind de 1.517.039,10 Euro.