Consiliul European a decis achiziția voluntară în comun de gaze naturale

magistrala-gaze

Președintele Klaus Iohannis a participat, ieri și azi, la reuniunea Consiliului European, care a avut loc la Bruxelles.

Principalele subiecte de pe agenda Consiliului European au vizat discutarea unor măsuri suplimentare în domeniul energiei pentru asigurarea securității aprovizionării și scăderii prețurilor, corelate cu măsuri de coordonare în domeniul economic, și situația din Ucraina în contextul escaladărilor recente ale războiului de agresiune al Federației Ruse. De asemenea, au mai fost abordate relațiile externe ale Uniunii Europene, cu accent pe pregătirea viitorului Summit între Uniunea Europeană și Asociația Națiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), relația cu China și stadiul pregătirilor pentru cea de-a 27-a Conferință a Părților la Convenția Cadru a ONU privind Schimbările Climatice de la Sharm El-Sheikh (COP27).

Liderii europeni au discutat subiectul energiei în conexiune cu situația economică și măsurile de coordonare, pentru a asigura reziliența economiilor europene. În contextul utilizării energiei ca armă de către Federația Rusă, a fost reafirmată hotărârea Uniunii Europene de a acționa unit pentru a proteja cetățenii și întreprinderile și de a lua măsurile necesare în regim de urgență.

În acest sens, liderii europeni au solicitat Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Europene să adopte cât mai urgent posibil decizii legislative care să țină seama de diferitele mixuri energetice, de circumstanțele naționale ale statelor membre, precum și de impactul acestora asupra contractelor existente.

„O primă decizie vizează achiziția voluntară în comun de gaze naturale, cu excepția agregării obligatorii a cererii pentru 15% din necesarul de umplere a depozitelor, și accelerarea negocierilor cu parteneri de încredere, utilizând Platforma energetică a UE, deschisă și Balcanilor de Vest și statelor asociate din cadrul Parteneriatului Estic”, se precizează într-un comunicat transmis de Administrația Prezidențială.

Alte decizii se referă la dezvoltarea unui nou indice de referință complementar, până la începutul anului 2023, care să reflecte cât mai corect condițiile de pe piața gazelor, precum și introducerea unui coridor dinamic temporar al prețurilor pentru tranzacțiile cu gaze naturale, pentru a limita episoadele de creștere excesivă a acestora. De asemenea, se va avea în vedere un cadru temporar la nivelul Uniunii, care să limiteze prețul gazului folosit pentru producerea de energie electrică, cu abordarea impactului financiar al unei astfel de măsuri.

În același timp, se urmărește îmbunătățirea funcționării piețelor de energie în sensul creșterii transparenței și a eliminării factorilor care amplifică volatilitatea prețurilor gazelor naturale, simplificarea procedurilor de acordare a autorizațiilor pentru a impulsiona dezvoltarea surselor regenerabile, precum și identificarea de măsuri de solidaritate energetică în cazul întreruperii aprovizionării cu gaze naturale și intensificarea eforturilor de a economisi energie.

Toate instrumentele relevante la nivel național și european trebuie mobilizate pentru a consolida reziliența economiilor, cu menținerea competitivității Uniunii Europene la nivel global, a unor condiții de concurență echitabilă și a integrității Pieței Unice. Consiliul European a exprimat angajamentul pentru o coordonare strânsă și a evidențiat importanța soluțiilor comune la nivel european, acolo unde este adecvat.

În plus, liderii europeni au reiterat necesitatea intensificării investițiilor în eficiență energetică și infrastructură energetică pregătită pentru viitor, inclusiv pentru interconectări, depozite de gaze naturale și tehnologii inovatoare pentru energie regenerabilă. Consiliul European a invitat Comisia Europeană să accelereze lucrările privind reforma structurală a pieței de energie electrică și a solicitat progrese suplimentare în ceea ce privește Uniunea Energiei.

„Președintele Klaus Iohannis a susținut în cadrul reuniunii că o abordare coordonată și rapidă la nivel european este necesară pentru a asigura o reducere durabilă a prețurilor la energie. În acest sens, a exprimat aprecierea pentru noul set de măsuri avansate de Comisia Europeană pentru a ameliora nivelul prețurilor la energie, arătând că acestea răspund inclusiv elementelor solicitate de România și reprezintă un pas considerabil înainte, care va necesita consolidare în continuare. Președintele României a arătat, totodată, că este necesară o abordare care să vizeze atât acțiuni pe termen scurt pentru ținerea sub control a nivelului prețurilor, cât și o abordare pe termen lung, orientată spre viitor”, se menționează în comunicatul Administrației Prezidențiale.

În ceea ce privește măsurile imediate, Președintele Klaus Iohannis a salutat crearea cadrului necesar pentru achiziții comune la nivel european, pe bază voluntară, astfel încât să poată fi utilizată ponderea Uniunii Europene în negocieri, care să conducă la obținerea unor prețuri mai bune pentru consumatorii finali. Președintele României a subliniat necesitatea ca acest mecanism să fie conceput în așa fel încât să fie efectiv accesibil pentru toate părțile interesate să participe.

„De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a exprimat sprijinul general pentru măsurile care vizează reducerea prețului gazelor naturale, arătând că instituirea unui coridor dinamic al prețurilor poate oferi un instrument util pentru gestionarea vârfurilor acestora, păstrând în același timp și competitivitatea pieței. Totodată, Președintele României s-a referit și la decuplarea prețului gazului de cel al electricității, printr-o reformă a pieței energiei electrice, în contextul intenției anunțate de Comisia Europeană de a prezenta scenarii concrete în acest sens”, se mai arată în comunicat.

În ceea ce privește abordarea pe termen lung, Președintele României s-a referit la importanța pregătirii pentru viitor, prin investiții în infrastructură, interconectări și dezvoltarea de noi surse de energie, toate acestea necesitând finanțare adecvată, cu obiectivul asigurării unei cantități suficiente de energie, la prețuri accesibile pentru consumatori, precum și al menținerii competitivității industriei europene. În acest sens, Președintele Klaus Iohannis a evidențiat că România încurajează dezvoltarea de surse noi de energie, menționând potențialul de exploatare al rezervelor de gaze din Marea Neagră.