Consiliul Concurenței analizează capacitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile

energie electrică

Consiliul Concurenței a demarat o amplă analiză privind identificarea unor posibile bariere
la intrarea pe piaţă a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile.

Pentru punerea în funcțiune a capacității de producere a energiei electrice din surse
regenerabile, companiile trebuie să îndeplinească mai multe condiții și să dețină toate
autorizațiile/avizele impuse de legislația incidentă, documente emise de mai multe
autorități publice, ceea ce poate transforma autorizarea într-un proces complex și
anevoios.

” În perioada următoare vor fi finanțate noi investiții în capacități de producere a energiei
electrice din surse regenerabile, atât prin Programul Național de Redresare și Reziliență,
cât și prin alte programe naționale și comunitare de investiții. În acest context,
optimizarea procedurilor naționale de autorizare/avizare, cu scopul reducerii timpilor de
implementare a proiectelor pentru centralele eoliene și câmpurile de panouri
fotovoltaice, devine o prioritate, fiind foarte important să se facă diferența între
reglementările strict necesare, cu rol esențial în asigurarea calității serviciilor, și cele care
nu sunt strict necesare, chiar potențial dăunătoare dezvoltării pieței” a declarat Bogdan
Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

În derularea studiului, Consiliul Concurenței va interacționa cu părțile implicate în procesul
de avizare și racordare, cum sunt Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul
Energiei, Ministerul Energiei, compania Transelectrica, operatorii de distribuție a energiei
electrice, autorități publice centrale și locale implicate în procesul de avizare, dar și
investitori și asociații ale acestora.
La finalul analizei Consiliul Concurenței emite recomandări privind eficientizarea procesului
de avizare și racordare la sistemul energetic a noilor capacități de producere a energiei
electrice din surse regenerabile sau poate recurge la celelalte instrumente conferite
autorității de legea concurenței.

Consiliul Concurenței invită toți actorii de pe aceste piețe la o comunicare activă, deschisă
în ceea ce privește obiectul studiului.