Consilierii PNL și USR au aprobat bugetul pe anul 2022 al municipiului Focșani

Consilierii PNL și USR au votat astăzi bugetul municipiului Focșani pe anul în curs, după dezbateri punctuale pe tot ceea ce înseamnă investiții care țin de dezvoltarea orașului în care trăim. Amendamentele aduse bugetului de către consilierii PNL și USR au fost însușite de către primarul municipiului și pot fi susținute de bugetul local.

Consilierii PNL Focșani susțin o dezvoltare bazată pe proiecte reale, aplicabile, de interes public, astfel că alături de consilierii USR îi solicităm primarului și aparatului de specialitate de care dispune să demareze tot ceea ce ține de investiții făcute în baza bugetului pe acest an. PNL a demonstrat că poate fi un partener corect, principial, pro-cetățean în condițiile unei colaborări corecte cu partenerii din administrația publică locală.

Lista amendamentelor propuse de PNL și USR:
– se diminuează cu suma de 1.500,00 mii lei bugetul Primăriei la capitolul bugetar  67.02. ”Cultură, recreere și religie”, articolul bugetar  20.19 ”Contribuții ale administrației publice la proiecte de interes public local”
– se diminuează cu 800,00 mii lei bugetul Poliției Locale  la capitolul bugetar cap.61.02.  ”Ordine publică și siguranță națională „  la articolul bugetar 10.01.01 ”Salarii de bază”
– Se majorează cu 500,00 mii lei creditele bugetare pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartier Mândrești „ și cu suma de 12019,84 mii lei creditele de angajament aferente acestui obiectiv.
– Se majorează cu 505,00 mii lei bugetul Direcției de Dezvoltare Servicii Publice astfel:
_30,00 mii lei – credite bugetare și de angajament pentru realizare ”Documentație tehnico- economică -Amplasare și racordare la rețelele edilitare pentru toalete publice inteligente”
_200,00 mii lei – credite bugetare și de angajament pentru achiziția a 6 module toalete ecologice
_25,00 mii lei – credite bugetare și de angajament pentru achiziția de dispensere igienice câini – 10 bucăți
_250,00 mii lei – credite bugetare și de angajament pentru achiziționarea unui automat pentru colectarea deșeurilor reciclabile cu trei fracții și sistem de recompense.
– Se majorează cu 100,00 mii lei bugetul Primăriei reprezentând credite bugetare și de angajament pentru ”Documentație tehnico- economică- Concurs de soluții- Modernizare zona urbană Piața Unirii din Municipiul Focșani”.
– Se majorează cu 30,00 mii lei bugetul Primăriei reprezentând credite bugetare și de angajament pentru ”Documentație tehnico- economică spații de agrement și joacă în Municipiul Focșani”
– Se majorează cu suma de 100,00 mii lei bugetul Primăriei la subcapitolul bugetar 67.02.05.01 ”Sport” reprezentând transferuri către CSM Focșani 2007 pentru reparații pistă de atletism Complex Sud
– Se majorează cu 55,00 mii lei bugetul Primăriei la subcapitolu bugetar 67.02.03.06 ”Case de cultură” reprezentând transferuri către Ateneul Popular pentru realizarea unui festival de științe în aer liber.
– -Se majorează cu 40,00 mii lei bugetul Primăriei la subcapitolul bugetar  67.02.50 ”Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei”, articolul bugetar 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” pentru organizarea Conferinței Naționale de Geografie și pentru multiplicare hartă turistică
– Se majorează cu 20,00 mii lei bugetul Liceului de Artă Gh.Tăttărescu la articolul bugetar 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” pentru realizarea proiectului ”Arta în spațiul urban”.
– Se majorează cu 950,00 mii lei reprezentând credite bugetare și de angajament pentru ”Documentație tehnico- economică pentru proiectul Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifuncționale”