Conferința de lansare a proiectului „Politici publice alternative în domeniul calității aerului”

foto_poluare

Miercuri, 24 octombrie 2018, va avea loc conferința de lansare a proiectului „Politici publice alternative în domeniul calității aerului”. Evenimentul va avea loc la Hotel Unirea, Salon Mezanin, începând cu ora 11:00.
Scopul proiectului este dezvoltarea capacității ONG-urilor de a dezvolta politici publice alternative, în vederea optimizării proceselor decizionale ale administrației publice, orientate către cetățeni şi mediul de afaceri. Beneficiar și lider de proiect este Breasla Constructorilor Ieșeni, în parteneriat cu Asociația Creștem România Împreună (Brașov), Asociația Grupul de Inițiativă în promovarea Opiniei Publice –GIPRO (Timișoara), Asociația Eco-Natura Comunității Baicoi (București) și Organizația Huțul-Eko Brodina (Suceava). Împreună, și-au propus să schimbe modul în care societatea civilă se implică în formularea de politici publice alternative.
În cadrul conferinței vor fi anunțate rezultatele preliminare ale unor cercetări privind monitorizarea calității aerului în municipiul Iași, cu accent pe factorii poluatori din zonă și impactul asupra sănătății populație.
Conferința se va bucura de prezența unor reprezentanți marcanți din lumea medicală, oficialități locale și reprezentanți ai ONG-urilor partenere in proiect.

Conferința de lansare se va desfășura pe patru paneluri:
Prezentarea proiectului „Politici publice în domeniul calității aerului”
Poluarea prin prisma schimbărilor climatice
Efectele poluării asupra sănătății
Principiile orizontale – dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, nediscriminare și egalitate de gen

Proiectul are ca rezultate așteptate creșterea capacității ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern. Printre activitățile proiectului se număra și dezvoltarea unei campanii de conștientizare a calității aerului, sub numele ”Oxigen pentru Romania”
Proiectul are Codul SIPOCA 249, Cod SMIS 2014+ 111890 și a primit finanțare de la Uniunea Europeană, din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Acesta a demarat în data de 20 iulie 2018, are o durată de implementare de 16 luni și o valoare totală de 886.587,32 lei, din care 729.698,45 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE și 139.157,12 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Contact
Asociația Breasla Constructorilor Ieșeni
Str. Trei Fântâni 700280, Iași, România
Telefon: 0372 752 523 / 0737.043.315
Fax: 0372.870.688
Email: office@breaslaconstructorilor.ro
Mioara Gociu, manager de proiect

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2014