Confederația MERIDIAN:„Administrația Națională Apele Române se deprofesionalizează datorită politizării excesive”

protest-sindicat-meridian-850x560

Confederația Sindicală Națională MERIDIAN a fost sesizată de Federația APEHID cu privire la iminența declanșării conflicului colectiv de muncă la nivel de grup de unități în cadrul ANAR.

La data de 25 iulie 2022, partenerii sociali (Federația APEHID și FSD AQUAROM) au constatat incidente dispozițiile art.161 lit.c din Legea nr.62/2011, în sensul că părțile nu au ajuns la o înțelegere cu privire la încheierea unui nou contract colectiv de muncă valabil pentru perioada 2022-2024, data stabilită de comun acord pentru finalizarea negocierilor fiind 22.07.2022.

Organizațiile sindicale implicate în negocieri au avut, atât revendicări ce privesc salarizarea și condițiile de muncă, cât și solicitări pentru menținerea unor standarde profesionale înalte pentru personalul activ din cadrul ANAR, dar în special pentru personalul cu putere de decizie, avându-se în vedere importanța strategică a Sistemului Național de Gospodărire a Apelor din România, precum și faptul că ANAR administrează și componente ale infrastructurii critice naționale.

La începutul lunii iunie 2022, informată fiind de președintele Federației APEHID, domnul Constantin Alexandru, cu privire la procesul anevoios al negocierilor colective de la ANAR, Confederația Sindicală Națională MERIDIAN l-a contactat pe directorul general ANAR, domnul Gabriel Francisc Știka pentru a înțelege mai bine argumentele părților și cauzele care au condus la acest impas.

Domnul director general ne-a răspuns politicos, însă în urma discuțiilor a rezultat destul de clar că atât organizațiile sindicale, cât și conducerea ANAR susțin puncte de vedere diferite și chiar ireconciliabile, mai ales cu privire la “condițiile necesare ocupării posturilor de conducere”, așa cum au fost ele prevăzute în art.8 alin.8 din Contractul Colectiv de Muncă.

Art.8 alin.8 reglementează condițiile privind ocuparea posturilor de conducere în cadrul ANAR și structurilor teritoriale. Această prevedere s-a regăsit în Contractele colective de muncă încheiate la nivelul ANAR de mai bine de 10 ani.

Federațiile sindicale din cadrul ANAR, au reclamat atitudinea sfidătoare a conducerii, care pe fondul scandalurilor iscate de nerespectarea flagrantă a acestor condiții, care au dus la declanșarea unor litigii civile și penale, și-a menținut în cursul negocierilor pentru încheierea următorului CCM, o atitudine ireconciliantă, făcând limpede încă de la început intenția de a modifica drastic acest articol.

Concret, s-a exprimat intenția angajatorului de a renunța la condiția obligatorie privind vechimea în domeniul gospodării apelor, condiție care a fost propusă a fi alternativa cu vechimea în studii în domeniul studiilor universitare (fără a se limita la studii în domeniul gospodăririi apelor).

Partea sindicală consideră că nu se poate renunța la condiția privind vechimea în domeniul gospodăririi apelor pentru funcțiile de conducere, deoarece acestea implică o componentă tehnică esențială, reglementată de Legea Apelor nr.107/1996, care prevalează asupra componentei manageriale.

Conducerea profesionalizată și experiența efectivă de lucru în domeniul gospodăririi apelor este impusă de faptul că deciziile trebuie luate cu rapiditate și responsabilitate în funcție de diversitatea și evoluția dinamică a evenimentelor ce apar întodeauna într-o altă formă, în funcție de specificul regional.

În contextul schimbărilor climatice, inundațiile, fenomenele hidro-meteorologice periculoase, poluările accidentale sau seceta, produc daune materiale imense și uneori pot avea ca urmări pierderi de vieți omenești.

Acestea sunt argumentele esențiale pentru care trebuie să consolidăm un Sistem Național de Gospodărire a Apelor, având la bază un management profesionist cu experiență dovedită, angajați motivați și atașați misiunii lor, precum și fondurile necesare investițiilor în echipamente și în infrastructura aferentă.

 În ceea ce privește revendicările salariale formulate de cele două federații sindicale, (document alăturat) CSN MERIDIAN, consideră că acestea sunt legitime și rezonabile, în contextul în care, salariile din ANAR au rămas în urma salariilor din alte domenii de activitate, făcând acest sector neatractiv, atât pentru tineri, cât și pentru profesioniști. Așa zisele “majorări salariale“ solicitate de colegii noștri, în contextul unei inflații de aproximativ 15% în luna iulie 2022, reprezintă doar actualizări cu rata inflației.

În contextul în care Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns la un acord politic provizoriu pentru proiectul de directivă privind salariile minime adecvate în UE, unde se încurajează printre altele, o rată de acoperire a negocierilor colective mai mare de 80%, la noi în România, observăm prea puține acțiuni din partea autorităților pentru promovarea negocierilor colective și pentru stoparea acțiunilor de subminare a contractelor colective.

Confederația Sindicală Națională MERIDIAN face un apel către Prim-Ministrul României, domnul Nicolae Ionel Ciucă, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, domnul Tánczos Barna și Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, domnul Marius – Constantin Budăi, pentru a se implica în stoparea procesului de deprofesionalizare de la ANAR și pentru identificarea soluțiilor care se impun pentru finalizarea negocierilor colective de la Administrația Națională “Apele Române”.