Concursul Național Transcurricular de Lectură și Interpretare ,,Ionel Teodoreanu’’ la Colegiul Național Costache Negruzzi

Iaşi_,_National_College_„Costache_Negruzzi“_1

Colegiul Național „Costache Negruzzi” organizează, în zilele de 3-4 iunie, a XV-a ediție a Concursului Național Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu”, structurat sub forma unui dialog educațional intercultural construit pe experiențe, soluții, exemple din practica școlii, la încheierea unui ciclu de parcurgere a noii programe de limba și literatura română.

Ediția din acest an a concursului este orientată spre componenta științifică și didactică, asigurată de profesori și de alți specialiști în domeniul evaluării, al interculturalității și al proiectelor educaționale, prin crearea unor contexte neconvenționale pentru dezvoltarea și antrenarea competenței interculturale în rândul elevilor.

Proiectul Colegiului Național ,,Costache Negruzzi’’ din Iași , gândit inițial drept olimpiadă națională pentru elevii de gimnaziu, a cunoscut unele metamorfoze, păstrându-și esențele culturale, orchestrate într-un germinativ dialog al artelor. Treptat, concursul și-a consolidat valoarea, unicitatea, devenind un reper în calendarul competițiilor organizate de către Ministerul Educației, permanentizând în toate avatarurile sale constante precum: stimularea receptivității artistice și a judecății estetice, esențializarea relației literar- non-literar, frumos natural-frumos artistic, operaționalizarea noțiunilor de teorie literară și de comunicare.

Concursul Național Transcurricular de Lectură și Interpretare ,,Ionel Teodoreanu’’, înscris oficial în programul competițional al Ministerului Educației s-a bazat, încă de la începuturile sale, pe parteneriate solide, între instituții prestigioase: Inspectoratul Școlar Județean Iași, Universitatea de Arte ,,George Enescu’’, Muzeul Literaturii Române, Editura Polirom. La ediția actuală, acestea sunt reprezentate de către profesor drd. Luciana Antoci, , Inspector Școlar General, Inspectoratul Școlar Județean Iași, profesor universitar dr. Ciprian Ceobanu, director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza’’.

Astfel, concursul a devenit o poveste de succes, o istorie vie, recentă, dar încărcată de repere valorice ale unei tradiții ritualice. Profesor Luciana Antoci, Inspector Școlar Județean, consideră că una dintre tentațiile concursului este aceea că permite ,,ieșirea din tiparele restrictive ale didacticii disciplinei’’, ,,oferă spațiu de confluență pentru limbajele artistice complexe’’, facilitează ,,descifrarea mesajelor estetice cu care operează artele plastice, literatura, teatrul, filmul sau muzica’’. Inițiatoarea proiectului, profesor dr. Camelia Gavrilă, afirmă că ,,filosofia acestui proiect a fost să deschidă drumul tinerilor spre literatură, spre alte variate forme de artă, receptate cu sensibilitate artistică, explicate cu știința de a decodifica limbaje artistice, de a formula opinii și judecăți de valoare’’.

Fiecare ediție și-a găsit ecourile în presa ieșeană, dar și în ,,Jurnalul negruzzist’’, ediție specială ,,Ionel Teodoreanu’’, redactat pe măsura desfășurării competiției. De-a lungul timpului, la eveniment au participat, în număr impresionant (o medie de 250 de elevi în fiecare ediție), elevi de excepție, din toate județele țării, din municipiul București, cât și echipaje din Ucraina și Republica Moldova; în mod special, organizatorii au dorit să ofere o secțiune pentru minorități, care s-a bucurat de susținere și de o participare consistentă.

La ediția din acest an, structura competițională oferă posibilități de afirmare, de dialog autentic, atât elevilor cât și specialiștilor în educație. Astfel, webinarul didactic,  destinat profesorilor, este organizat pe 4 secțiuni :

      1. Literatura și valențele interculturalității

      2. Didactica disciplinei în dialoguri interdisciplinare

      3. Proiecte educaționale în context intercultural

      4.  Limbă, comunicare, cultură, interfețe educaționale.

Cei 600 de elevi, grupați în 250 de echipaje, înscrise în această ediție a concursului și coordonate de profesorii lor, au transmis proiecte interesante, produse interdisciplinare (colaje tematice, micro volume digitale, benzi desenate, afișe, bloguri, scene de film etc) – aflate sub semnul interculturalității, al îmbinării artelor.

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc joi, 3 iunie, ora 12, în amfiteatrul Colegiului Național ,,Costache Negruzzi’’ din Iași și va oferi, din partea inițiatorilor și a organizatorilor competiției, prof. dr. Camelia Gavrilă, împreună cu catedra de Limba și literatura română, momente retrospective ale Concursului ,,Ionel Teodoreanu’’, dar și opinii, mesaje, reflecții și perspective pedagogice ale unor personalități care au susținut de-a lungul timpului acest proiect. În aceeași zi, va avea loc webinarul didactic. Vineri, 4 iunie, este lansat ,,Jurnalul negruzzist’’ și se desfășoară premierea elevilor participanți pe clase și module tematice.

Echipa de proiect: profesor dr. Camelia Gavrilă, inspectorii de specialitate și membrii catedrei de limba și literatura română de la Colegiul Național ,,Costache Negruzzi’’, Iași: profesor dr. Mihaela Doboș, profesor inspector Mihai Cezar Zaharia, profesor inspector Mihaela Apetroae, profesor Adriana Bozdoro, profesor Bianca Burciu, profesor Mariana Chiriac, profesor Mariana Chirilă, profesor drd. Diana Grumeza, profesor dr. Luminița Hîrcă, profesor dr. Gheorghiță Răileanu