Concurs Județean de Creativitate tehnică aplicată ”Mecatron”

mecatronica

Cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, Liceul Tehnologic de  Mecatronică şi Automatizări Iaşi, împreună cu Facultatea de Mecanică din cadrul Universității Tehnice  „Gheorghe Asachi”  Iaşi, organizează  joi, 7 martie 2019, ediţia a IV-a a Concursului de Creativitate Tehnica Aplicată ”MECATRON”, inclus în CAEJ, la poziția 138.

Concursul de creativitate tehnică Mecatron se adresează elevilor din învățământul gimnazial şi liceal cu profil tehnic din judeţul Iaşi, elevi cu aptitudini, abilități şi interese deosebite pentru ştiinţe şi tehnologie: gândire teoretică şi analitică, gândire tehnică, gândire originală, flexibilitatea gândirii, priceperi practice şi experimentale, inventivitate, imaginaţie ştiinţifică anticipativă, aptitudini creative şi inovative. Abordarea inedită a acestui concurs constă în faptul că include elevi aflaţi în diferite etape ale educaţiei formale (gimnaziu, învăţământ liceal tehnic, învăţământ profesional), concursul urmărind promovarea triadei educaţie-instruire-învăţare pentru domenii de interes ale învăţământului tehnic profesional, pe diferite paliere (şcoală generală, şcoală profesională, liceu) şi facilitarea tranziţiei elevilor din sistemul gimnazial spre liceu şi a inserţiei absolvenţilor de liceu/şcoală profesională pe piaţa muncii sau continuarea studiilor prin învăţământul postliceal sau universitar.

Calitativ, rezultatele aşteptate urmăresc creşterea interesului elevilor pentru domeniile ştiinţelor şi tehnologiei, creşterea motivaţiei şi a interesului pentru competiţie, consolidarea unor relaţii de colaborare permanentă în domeniul tehnic aplicat între instituţiile şcolare implicate. Urmărim în acest fel crearea unei comunităţi şcolare tehnice care să includă o mare diversitate de şcoli cu preocupări în domeniul tehnic, şcoli care să devină din ce în ce mai performante. De asemenea, se va pune în valoare spiritul creativ și inovativ al participanților, precum și capacitatea lor de a lucra în echipă.

Competiția, despre care putem spune că este una de anvergură (implicând aproximativ 110 elevi și 45 cadre didactice), se va desfăşura la Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iași, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54. Festivitatea de deschidere va avea loc la ora 9.30 în incinta unităţii de învăţământ. Concursul va începe la ora 10.00 și va cuprinde două probe distincte: teoretică și probă practică pe echipe. Festivitatea de premiere se va desfășura începând cu ora 13.30.