COMUNICAT CTP | TRANSPARENȚA ACHZIȚIILOR PUBLICE, IMPORTANTĂ PENTRU CTP IAȘI

ctp iasi

Compania de Transport Public Iași organizează proceduri de atribuire (licitații publice,
negocieri, proceduri simplificate) și realizează achiziții directe, conform legislației în vigoare, prin
intermediul Sistemul Informatic Colaborativ pentru Mediu Performant de Desfășurare al
Achizițiilor Publice (SICAP), indiferent de valoarea produselor ori serviciilor solicitate.
Potrivit dispozițiilor legilor 98/2016 și 99/2016 privind achizițiile publice și sectoriale,
CTP Iași trebuie să folosească platforma electronică SICAP pentru contractarea de produse,
servicii de peste 200.000 de lei și de lucrări de peste 560.000 de lei. Cu toate acestea, pentru a
menține un nivel ridicat de transparență, instituția noastră utilizează catalogul electronic și pentru
achiziții de câteva zeci de lei, așa cum reiese și din datele publice afișate în sistemul informatic
menționat.
Această practică a CTP Iași a fost stabilită ca urmare a experienței cumulate de-a lungul
anilor, prin care s-au evidențiat numeroase avantaje în ceea ce privește calitatea și prețul produselor
ori serviciilor achiziționate, datorită diversității de oferte existente în SICAP. Achizițiile sunt
realizate cu ajutorul catalogului electronic al platformei în funcție de calitate și cel mai mic preț,
iar comercianții de la care compania noastră a cumpărat produse ori servicii în mod repetat au
oferit de fiecare dată raportul calitate-preț cerut.
Transparența activității CTP Iași este un principiu fundamental de funcționare a instituției
și acesta este și motivul pentru care inclusiv achizițiile publice de valori foarte mici sunt realizate
prin intermediul sistemului informatic național, deși cadrul legislativ obligă la folosirea SICAP
pentru praguri valorice de sute de mii de lei.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Cristian Stoica