CNAIR semneaza contractul pentru primul lot din Autostrada Ploiesti – Buzau, parte din A7

autostrada

Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins contestația formulată de către Nurol Insaat ve Ticaret AS împotriva rezultatului procedurii comunicat de CNAIR SA, în data de 18.04.2022, operatorilor economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție pentru execuția lucrărilor de construcție a lotului 1, Ploiești – Buzău.

Astfel, CNAIR va iniția procedurile pentru semnarea contractului ”Execuție lucrări Autostrada Ploiești – Buzău,  Lot 1 Dumbrava-Mizil km 0+000 – km 21+000” cu Asocierea Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. – Pizzarotti S.A. – Retter Project Management SRL, conform prevederilor legale incidente în materia achizițiilor publice, respectiv, art. 9 alin. (4) din Legea nr. 101/2016.

Oferta câștigătoare este în valoare de 1.468.550.055,22 Lei fără TVA.

Lotul 1 Dumbrava-Mizil km 0+000 – km 21+000 are olungime de 21 km și include construcția a 14 poduri și a unui pasaj de o complexitate tehnică ridicată, în lungime de 550 m.

Durata de execuție a contractului este de 20 de luni.

Perioada de garanție a lucrărilor, ofertată conform factorului de evaluare, este de 10 ani.